Atnaujintas 2005 gegužės 4 d.
Nr.34
(1335)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai

Pergalės diena

(Lietuviškosios divizijos veterano požiūriu)

Ant sumušto priešo tanko

Suprantu, daugelis skaitytojų tuojau pasipiktins, kad aš – eilinis, o dar ir gerokai kontūzytas Antrojo pasaulinio karo veteranas, nuo pat jaunų dienų kovojęs Lietuviškosios divizijos gretose, drįstu vėl iš naujo nagrinėti visiems jau iki gyvo kaulo įgrisusią temą – ar vertėjo Lietuvos prezidentui Valdui Adamkui atsisakyti vykti į Pergalės dienos minėjimą?

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija