Atnaujintas 2005 gegužės 25 d.
Nr.40
(1341)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją

Šiame numeryje:

Vilniaus senamiestis
ir Kuršių nerija gali
atsidurti UNESCO
pavojaus sąraše

Popiežius
patvirtina Bažnyčios
įsipareigojimą taikai

Vertybių reikšmė ES
integracijoje

Šventė Hiustono
lietuviai

Vakaras su knygos
autore

Jos didenybė knyga

Vėliava, dukart
pabuvusi Sibiro
tremtyje

Su Lietuva maldoje
ir atminty

Nerijus ŠMERAUSKAS

Jaunieji lietuviukai su jaunos
Lietuvos laisvės alyvų šakelėmis

Čikagos Lietuvių visuomenė su šeimomis saulėtą gegužės 8-osios, sekmadienio, popietę paminėjo Maldos ir atminimo dieną. Ši diena JAV lietuvių išeivijoje buvo skirta ypatingam susikaupimui ir istorinei tautos atminčiai.


Pasaulio paveldo sertifikatas liudys Kernavės išskirtinumą

Iš kairės: Kernavės
kultūrinio rezervato
direktorius Saulius Vadišis,
UNESCO Pasaulio paveldo
centro Šiaurės Amerikos
ir Europos skyriaus vadovė
Mechtilda Riosler, Lietuvos
ambasadorė prie UNESCO
Ina Marčiulionytė
ir prezidentas
Valdas Adamkus
Valdo Kopūsto
(ELTA) nuotrauka

Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato vadovams ketvirtadienį iškilmingai įteiktas Pasaulio paveldo sertifikatas, liudijantis šios vietovės išskirtinę vertę pasaulio mastu. Kernavės archeologinė vietovė – kol kas trečiasis objektas Lietuvoje, į Pasaulio paveldo sąrašą įtrauktas 2004 metais. Į šį sąrašą, kuriame iš viso yra 788 pasaulio objektai, taip pat yra įrašyti Vilniaus miesto senamiestis ir Kuršių nerija.


Literatūrinis pavasarėlis

Geriausia prozininkė
Vadoklių vidurinės mokyklos
dvyliktokė Giedrė Narbutaitė

Kai Žižmojo pakrantėse susprogsta medžiai ir krūmai, į Ančiškio bažnytkaimį (Kėdainių r.) iš aplinkinių mokyklų suvažiuoja literatai, lydimi mokytojų lituanistų. Šiais metais į trečiąjį „Literatūrinį pavasarėlį Ančiškis 2005“ atėjo ir patys mažiausi pradinukai ančiškėnai, ir atriedėjo autobusiukai su moksleiviais iš kaimynių Panevėžio rajono Ramygalos gimnazijos bei Vadoklių vidurinės mokyklos.


Tarp tironijos ir laisvės

Dr. Aldona KAČERAUSKIENĖ

Politikas, rašytojas,
oratorius, dainininkas
Vilius Bražėnas

Prieš porą metų politikas, rašytojas, oratorius, dainininkas Vilius Bražėnas šventė devyniasdešimties metų jubiliejų. Ta proga apie jį pasirodė straipsniai „Lietuvos aide“, „XXI amžiuje“, buvo surengtos jo darbų apžvalginės parodos, vyko susitikimai Kaune, Vilniuje ir periferijoje. Be to, šis aktyvų gyvenimo būdą pamėgęs žmogus daug rašo į spaudą, dalyvauja patriotiniuose renginiuose, jo logiškos, išmąstytos tezės, išsakytos aiškiu, skambiu balsu, visada patraukia klausytojų dėmesį, verčia galvoti apie dabartį ir ateitį, neleidžia pamiršti ir praeities.


„Ir nusinešė saulę miškai“…

Marija MACIJAUSKIENĖ

1967-ųjų Poezijos pavasaris,
vykęs Lakštingalų slėnyje.
Laukiame šventės pradžios.
Centre, pirmoje eilėje
iš kairės, sėdi: A.Puišytė,
M.Macijauskienė, P.Širvys,
K.Vasiukevičienė ir kt.

Paulius. Prisimenu ankstyvoje vaikystėje skaitytą knygą „Paulius ir Virginija“. Į autorių tada nekreipiau dėmesio, buvau per maža, kad tuo domėčiausi. O Žemaitė, Salomėja Nėris, Maironis… tai jau įstrigo širdyje visam laikui. Tačiau minėtos knygelės herojai, jų meilė tyrumas ir pagarba, rūpestis kits kita įsigėrė sielon ir išliko. Paulius…


Simetrija

Skirmantas VALIULIS,

kino ir televizijos analitikas

Kadras iš V.Svažovskio
filmo „Vestuvės“

Lenkų kinas visada pasižymėjo simetrijomis: tarp vyresnės kartos režisierių ir jaunimo, tarp vaidybinio kino ir dokumentinio, tarp istorinės tematikos filmų ir šiuolaikinio kino. Sutrikus simetrijai ir įsisiūbavus diskusijoms (o lenkų kinas visada mėgo karštus ginčus – sprendžiu iš tarptautinio kino festivalio Lagove, kuriame kone kasmet lankausi), po kiek laiko nuomonės išsilygina, nauji filmai užglaisto senas duobes ir lenkų kino vežimas vėl rieda į priekį. Tad ir šio lenkų kino festivalio filmas „Simetrija“ („Symetria“) galėtų būti visos programos simbolis. Pats savaime rež. K.Nievolskio darbas irgi yra simetrija, tik iš kito galo: pirma – bausmė, o paskui – nusikaltimas. Išėjęs po F.Lango filmo „M“ („Mörder“ – žudikas) filmo herojus Lukašas Machnackis pats apkaltinamas žmogžudyste ir atsiduria kalėjime. Jaunuolis kietai laikosi prieš kameros bendrus, bet ilgainiui viltys blėsta, kalėjimo gyvenimas daro savo: visi sutartinai pakaria į kamerą pakliuvusį pedofilą.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija