Atnaujintas 2005 liepos 22 d.
Nr.55
(1356)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją

Šiame numeryje:

Sąskrydis
Švč. M.Marijos
garbei

Skiemonių padangėje
– maldos ir šventės

Skautai stovykloje
neliūdėjo

Globos namuose –
tarptautinė stovykla

Stovyklavo
dekanatų jaunimas

Kur ritasi
Amerikos moralė?

Ar išliks lietuviška
parapija ir bažnyčia
Bostone?

Memorandumas,
sudrebinęs okupantus

Politinis
žongliravimas

Kraujo ištroškę klanai

Separatistai skelbia
mobilizaciją

Vilniuje bus kuriamas
filmas apie popiežių
Joną Paulių II

Apie Šventojo Tėvo atostogas

Italijos Alpėse atostogaujantis
popiežius Benedikas XVI
per rytinį pasivaikščiojimą
kalbasi su vietos berniuku
EPA-ELTA nuotrauka

Jau daugiau kaip savaitę popiežius Benediktas XVI atostogauja šiaurinėje Italijoje, Aostos slėnyje. Į saleziečiams priklausančius specialiai Popiežių atostogoms pastatytus namus Les Kombes kaime popiežius Benediktas XVI atvyko liepos 11 dieną ir juose gyvens iki liepos 28-osios, kuomet, baigęs atostogas, persikels į Kastelgandolfo vasaros rezidenciją prie Romos.

Kaip Joną Paulių II, taip ir Benediktą XVI, atostogų savaitėmis stebi smalsūs žurnalistai. Tiesa, apie Popiežiaus stebėjimą galima kalbėti tik sąlygiškai, nes atostogaujančiam Popiežiui garantuojama derama ramybė, ir spaudos darbuotojų žvilgsniai tikrai jo nepasiekia, tačiau, kad ir iš tam tikro atstumo, Šventasis Tėvas yra žiniasklaidos dėmesio centre.


Kenijoje nužudytas katalikų vyskupas

Vyskupas Luidžis Lokatis

Liepos 14 dieną Kenijos šiaurėje buvo nušautas katalikų vyskupas Luidžis Lokatis. Pasak Kenijos šaltinių, dvasininkas tapo dar viena boranų ir gabrų genčių kruvinų susirėmimų auka. Liepos 12 dieną konfliktas pareikalavo 76 žmonių gyvybių Turbio kaime.

76 metų vyskupas italas, 40 metų dirbęs Kenijoje, buvo apšaudytas, kai ėjo į sielovados centrą Isiolo vietovėje, kur jis gyveno. Dvasininkas mirė ligoninėje, praėjus maždaug 90 minučių po incidento.


Lietuvos giesmininkų įvertinimas

Vilniaus Arkikatedros choras Graikijoje apdovanotas sidabro medaliu

Vilniaus Arkikatedros choro
giesmininkai ir jų dirigentė
Violeta Savickaitė-Paciūnienė

Vilniaus Arkikatedros Bazilikos jaunimo choras, vadovaujamas Violetos Savickaitės-Paciūnienės, XXIII tarptautiniame Prevezos chorų festivalyje-konkurse Graikijoje laimėjo sidabro medalį. Garbingu apdovanojimu ir chorui įteiktais diplomais vilniečiai ir miesto svečiai gali pasigrožėti prie įėjimo į pagrindinę Lietuvos šventovę.


Neabejojama popiežiaus Jono Pauliaus II šventumu

Beatifikacijos procesas reikalauja nuoseklumo, kilnumo ir objektyvumo

Mindaugas BUIKA

Popiežius Jonas Paulius II,
kovo 27 dieną paskutinį kartą
pasirodęs savo rezidencijos
lange, palaimino Vatikano
Šv. Petro aikštėje
susirinkusius tikinčiuosius
EPA-ELTA nuotrauka

Popiežius Benediktas XVI, suteikęs ypatingą dispensą pradėti savo pirmtako Jono Pauliaus II beatifikacijos (paskelbimo palaimintuoju) bylą nelaukiant bažnytiniuose įstatymuose reikalaujamų penkerių metų nuo kandidato į šventuosius mirties, toliau domisi šios bylos vedimo eiga. Liepos 6 dienos bendrojoje audiencijoje kreipdamasis į maldininkus, jis pakvietė melstis šia intencija, tai yra, kad beatifikacijos byla būtų sėkmingai užbaigta ir „Dievo tarnas mūsų mylimas popiežius Jonas Paulius II“ būtų iškeltas į Bažnyčios altorių garbę.


Kodėl krikščionys pavėluoja į istorijos traukinį?

Rytoj, liepos 23 dieną, Panevėžio vyskupijos generalvikaras kan. Robertas Pukenis švęs savo gyvenimo 50-metį. Ta proga jis mielai sutiko duoti interviu „XXI amžiui“.

Panevėžio vyskupijos
generalvikaras kan. Robertas
Pukenis
Broniaus VERTELKOS
nuotraukos

Prašytume trumpai papasakoti savo biografiją: kur gimėte, augote, mokėtės, studijavote, kur ir kuo teko dirbti tapus kunigu, kaip iškilote iki Panevėžio vyskupo generalvikaro?

Malonu, kad prisiminėte, bet šiaip nelinkęs dalytis mintimis apie save. Turėjau gerą motiną, kuri man įdiegė tvirtą tikėjimą ir meilę Tėvynei. O tėvas – darbštumą ir pagarbą darbo žmogui. Mano biografijoje ypatingų lūžių nebuvo. Tada sovietinio saugumo agentai mane apibūdino kaip pastovaus charakterio ir neišsižadantį idėjų. Prisipažįstu, kad kartais ir radikaliomis priemonėmis esu bandęs kai ką išspręsti. Jeigu vėl sugrįžtų tie metai, iš esmės daryčiau tą patį. Tik išvengčiau kai kurių aplinkybių ar klaidelių.


Dekanas sulaukia Dievo malonių

Neuždengtą Maišiagalos bažnyčios stogą nuo lietaus gelbsti klebono maldos

Maišiagalos dekanas
kun. Juzefas Aškelovičius

Maišiagalos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia – pastolių apsuptyje. Vyksta remontas. Užvertus galvą matyti, kaip aukštyje kaukši vyrai. Svilinantis karštis, akis graužiantis prakaitas – jiems nė motais. Šventovės pavėsyje vyko pokalbis su netrukus gyvenimo 50-metį švęsiančiu Maišiagalos klebonu ir dekanu kun. Juzefu AŠKELOVIČIUMI.


Švėkšna – senas ir garsus Žemaitijos miestelis

Stasys GENTVILAS,

Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos narys

Gotikinė Švėkšnos Šv.Jokūbo
bažnyčia. Kęstučio Vanago
(ELTA) nuotrauka

Liepos 23-24 dienomis Švėkšnoje (Šilutės r.) švenčiamas dabartinės Šv.Jokūbo bažnyčios šimtmečio jubiliejus. Švenčių metu vyks Telšių vyskupijos Eucharistinis kongresas. Tai bus neeilinis įvykis Žemaitijoje.

Švėkšniškiai ir ilgametis miestelio klebonas kanauninkas Petras Stukas intensyviai rengiasi didžiajai, įspūdingai ir neabejotinai įsimintinai Švėkšnoje vyksiančiai šventei.

Ta proga pravartu plačiau susipažinti su Švėkšnos miestelio istorine praeitimi ir šiandiena.


Sugrįžimai į tėviškę - džiaugsmas sielai ir širdžiai

Rūta JONUŠKIENĖ

Leliūnų Šv. Jurgio bažnyčia
visada atvira į gimtinę
sugrįžtantiems leliūniškiams

Kasmet, per Šv. Petro ir Povilo atlaidus, Utenos rajone, Leliūnuose, vyksta kraštiečių šventės. Šiais metais šventėje, pavadintoje „Grįžtu į tėviškę...“, pristatytas Leliūnų himnas.

Gimtajai žemei skiria darbus

Erdvioje Leliūnų Šv. Juozapo bažnyčioje per šv. Mišias jaudinamai skambėjo Utenos politinių kalinių ir tremtinių choro „Ainiai“ atliekamos giesmės, žmonės meldėsi už mirusiuosius ir gyvuosius, prašė Viešpatį malonių nelengvame kasdienybės kelyje.


Išminuotojai dirbo bažnyčiose

Bronius VERTELKA

„Ten buvo vienas sviedinys“, -
rodė Maišiagalos bažnyčios
remontą atliekančios Vilniaus
UAB „Kupora“ brigadininkas
Jonas Baniulis

Artilerijos sviediniai, įmūryti Vilniaus rajono Dūkštų ir Maišiagalos bažnyčiose, suteikė darbo išminuotojams. Tik vienas Pirmojo pasaulinio karo sprogmuo pasirodė esąs pavojingas. Jį kariai sunaikino saugioje vietoje.

Atvykus į Dūkštas, miestelis atrodė kaip išmiręs. Kepinanti vasaros saulė privertė žmones ieškotis pavėsio. Pasirodė moteris, vedina dviračiu. Sužinoti, kur rasti parapijos kunigą, ji patarė užsukti į sodybą greta bažnyčios. Mat ten gyvena šių maldos namų tvarkytoja. Ši pasakojo, jog Dūkštose gyvenanti 27 metai ir iš senų žmonių girdėjusi, jog bažnyčios sienoje glūdi įmūryti Pirmojo pasaulinio karo artilerijos sviediniai. Taip daryta tarsi norint save kažkuo įamžinti. Moteris noriai parodė, kur buvo sviediniai. Tose vietose žiojėjo maždaug kumščio dydžio duobutės. Paklausta, ar nebijojusi, kad išimant sviedinius jie galėjo sprogti, sodyboje greta bažnyčios gyvenanti dūkštietė prisipažino: „Be abejo, visokios mintys į galvą lindo“.


Prasmingam gyvenimui reikia dviejų irklų

Birutė NENĖNIENĖ

Susitikimui vadovavo viena
vyresniųjų seserų –
Laimutė Rimkevičiūtė (dešinėje)

Visus šiuos mokslo metus Šventosios šeimos seserų kongregacijos seselė Dalia Vilkaviškio parapijos vaikus rengusi Pirmajai Komunijai ir išpažinčiai, neseniai su dvidešimčia uoliausių mažųjų katalikų buvo išvykusi į vasaros stovyklą Nemunaityje. Tačiau ir ši, ir kita vienuolių veikla bei gyvenimas žmonėms atrodo paslaptingai. Todėl vyskupijos trijų moterų vienuolijų – Šventosios Šeimos, Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo Vargdienių ir Švč. M. Marijos Nuliūdusiųjų Paguodos seserų kongregacijų – atstovės parapijos žmonėms pirmąkart surengė Pašvęstojo gyvenimo dieną, pakvietusios į susitikimą. Pokalbiui vadovavo seselė Laimutė Rimkevičiūtė, jį papildė kitos seserys bei jaunųjų giesmininkų balsai, seserų parodyti vaizdeliai.


Ragino jaunimą atsigręžti į tikėjimą

Šv.Mišias aukojo vyskupas
Jonas Ivanauskas
ir monsinjoras Jonas Voveris

TAUJĖNAI. Liepos 17 dieną Šv.Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčia vos talpino gausų tikinčiųjų būrį, dalis jų šurmuliavo šventoriuje. Už bažnyčios tvoros taip pat virė savotiškas kasdieninis kaimo vaizdelis – „skuduryno“ prekiautojai siūlė savo prekes. Šv.Mišių metu jaunimėlis kuitėsi po didžiules senienų krūvas. Senyvo amžiaus žmonės šventą dieną nedrįso žengti į dėvėtais drabužiais nusėtą šalikelę ir nuoširdžiai meldėsi bažnyčioje.


Per atlaidus - vyskupo padrąsinimas

Po Sumos šv. Mišių vyskupai
bei vyskupijos kunigai įsiamžino
su sutvirtintaisiais ir jų artimaisiais

Vilkaviškis. Švč. M. Marijos Apsilankymo Katedroje švenčiant titulinius Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo atlaidus paminėtos ir atstatytos vyskupijos Katedros konsekracijos septintosios metinės.

Prieš didžiuosius parapijos atlaidus Katedros šventorius pasipuošė ryškiaspalvių pelargonijų kupolais, kurių grožis, kaip ir visa išpuoselėta Katedros aplinka, džiugina vilkaviškiečius ir miesto svečius.


Dvylika atlaidų dienų

Besiklausydami Kalnuose pamokslo,
žmonės prisėdo ant pievos

Nuo seno į didžiuosius Žemaičių Kalvarijos Švč. Mergelės Marijos Aplankymo atlaidus suvažiuodavo minios tikinčiųjų ne tik iš Žemaitijos, bet ir iš kitų Lietuvos vietovių. Todėl šie atlaidai kartais dar vadinami ir garsiaisiais Žemaičių Kalvarijos atlaidais, nes jie žinomi ne tik Lietuvoje, bet ir už jos ribų.


Sėkminga paramos akcija

„Lietuvos Caritas“ bendradarbiai
ir svečiai prie „Vaikų stotelės“.
Priekyje – Kristina Mozūraitė,
kairėje – vokiečių paramą
atvežusi Džesika Rodė

„Vaikai padeda vaikams“ – šiuo moto Apeldorne (Žemutinė Saksonija, Vokietija) buvo surengtas labdaros koncertas „Lietuvos Caritas“ vaikų dienos centrui Kaune paremti. Gegužės 26 dieną nelauktai didelė 2000 eurų auka buvo perduota „Caritas“ dienos centro „Vaikų stotelė“ (Kaunas, Šv. Kryžiaus (Karmelitų) parapija) vadovams. Koncertą inicijavo ir organizavo Apeldorno vaikų choras. Akcijos sėkmę taip pat laidavo ir Hazeliunės Burgmanno kapelos, Apeldorno pradinės mokyklos ir moterų choro talka. Daug padėjo ir savanoriai talkininkai, koncerto metu vaišinę beveik 300 svečių kava ir pačių keptais pyragaičiais.


Nerami vasara Europoje

Popiežius meldžiasi už pragaištingų potvynių aukas Rumunijoje

Smarki audra su kruša siautėjo
Šveicarijoje Lavo regione
EPA-ELTA nuotrauka

„Aš su baime stebiu rumunų gyventojų, kuriuos užklupo sugriovimus ir didelius nuostolius atnešusios smarkios liūtys, dramą“, - sakoma popiežiaus Benedikto XVI užuojautos telegramoje apaštaliniam nuncijui Rumunijoje vyskupui Žanui Klodui Perisė. Popiežiaus teigimu, jis meldžiasi už aukas, jų artimuosius ir benamius. Jis prašo Dievo „paguodos ir paramos broliams ir seserims“ ir suteikia jiems specialų apaštalinį palaiminimą.


Tik šešėliai valdo mus…

Petras KATINAS

Selekcininkas
Jauniaus AUGUSTINO piešinys

Visi esame girdėję Mefistofelio ariją iš operos „Faustas“ – „vien tik auksas valdo mus“. Tai tarsi visiškai suprantamas dalykas, apie kurį rašė ir mūsų klasikai, konkrečiai, amžinasis Maironis, dabar pedagogų ir literatūros mokytojų kažkodėl skelbiamas „nemadingu ir atgyvenusiu“, savo dar 1923 metais sukurtame eilėraštyje „Kai kam“:


Skaitytojų užsienyje dėmesiui!

Užsiprenumeruokite „XXI amžių“ tiesiogiai. Čekį rašykite „Naujasis amžius“, Viešoji įstaiga vardu ir siųskite redakcijos adresu: a.d. 211, LT-44003 Kaunas, LITHUANIA.

Prenumeratos kaina pusei metų - 65 doleriai, metams - 120 dolerių. Užsieniečiai taip pat gali užprenumeruoti „XXI amžių“ ir savo giminėms Lietuvoje. Abiejų savaitės numerių kaina metams - 70 dolerių, tik trečiadienio arba tik penktadienio numerio - 40 dolerių. Nepasitikintys gali siųsti čekį „XXI amžiaus“ atstovui JAV kun. A.Paliokui, rašydami čekį jo vardu ir siųsdami adresu: Rev. Algirdas Paliokas, 14915 127th Street, Lemont, IL 60439, USA.


Užsiprenumeruok „XXI amžių“!

Abiejų savaitės numerių kaina
„Lietuvos pašto“ skyriuose

vienam mėnesiui – 16,4 Lt,
pensininkams ir invalidams – 15,4 Lt.

Tik trečiadienio arba
tik penktadienio numeriai – perpus pigiau

 
 

Apsauginis kremas EVIJA

Kremo sudėtis: eglės sakai, bičių vaškas, sviestas, taukai, augaliniai aliejai. Kreme esantys sakai ir vaškas pasižymi antibakterinėmis savybėmis. Esant 36°C temperatūrai, kremas tirpsta, lengvai įsiskverbia į poodį, veikia kaip antiseptikas, mažina uždegimus, tinka gydyti odos pažeidimus. Kremas minkština odą, apsaugo veidą ir rankas nuo nušalimo. Vartotinas kaip apsauginė priemonė nuo radioaktyviųjų ir saulės spindulių. Naudojant EVIJĄ gydomojo masažo metu, labai sumažėja ir net išnyksta nerviniai galūnių, nugaros, strėnų ir sąnarių skausmai. Naudotinas esant hemorojui, kirkšnių iššutimams, praguloms, raumenų sumušimams. Padeda pūliuojant dantenoms, prasidėjus slogai, minkština gimdyvių krūtų sukietėjimus, išsklaido besiformuojančius pūlinius.

Papildomų konsultacijų ir informacijos, kur galima įsigyti apsauginio kremo EVIJA, galite gauti paskambinę telefonu šiais numeriais: 8-37-777811, 8-686-94858. Telefonu 8-686-40136 konsultuoja gamtos mokslų habil. dr. Teodoras Bitvinskas.

Remigijaus Adomaičio įmonės licencijos gamybai leidimas ĮST 3445054-01-1998.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija