Atnaujintas 2005 rugpjūčio 12 d.
Nr.59
(1360)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją

Šiame numeryje:

Rugpjūčio
margumynai

Ir tai yra teisinga!

„Idealai nemiršta“

Atsisveikinome
su poeto žmona

Kelyje prie tikėjimo ištakų

Mindaugas BUIKA

Pasaulio jaunimo dienų emblema

Pirmasis Popiežiaus vizitas į tėvynę Vokietiją

Svarbiausias kitos savaitės tarptautinis įvykis, be abejonės, bus popiežiaus Benedikto XVI pirmoji užsienio kelionė, kurios metu jis aplankys savo tėvynę Vokietiją. Apaštalinio vizito programa sutelkta į rugpjūčio 16-21 dienomis Kelno mieste vyksiančius 20-osios Pasaulio jaunimo dienų renginius. Tačiau, be laukiamų Šventojo Tėvo susitikimų su jaunais žmonėmis, didelę reikšmę turės jo apsilankymas Kelno senosios žydų bendruomenės sinagogoje, pasimatymas su gana gausių Vokietijos musulmonų atstovais bei kitų krikščioniškų konfesijų dvasiniais lyderiais.


Pivašiūnų šventovė rengiasi
Žolinei ir savo jubiliejui

Pivašiūnų Švč. Mergelės Marijos
su Kūdikiu paveikslas
Skomantės Morkūnienės
(ELTA) nuotrauka

Per Didžiuosius Švenčiausiosios Mergelės Marijos Ėmimo į dangų atlaidus, kurie prasidės rytoj, rugpjūčio 13 dieną, ir tęsis iki rugpjūčio 20-osios, Pivašiūnų bažnyčia minės 180 metų sukaktį. Parapijos žmonės tikėjosi ją pasitikti suremontuotoje šventovėje, tačiau pastoliai iš bažnyčios bus išnešti tik laikinai, kad į garsiuosius Žolinės atlaidus suplūdę tikintieji turėtų kur melstis.

„Tikimės, su Dievo pagalba, remontas nesutrukdys švęsti jubiliejaus ir Žolinės. Labai norėjome sukaktį minėti sutvarkytoje bažnyčioje, tačiau svarbiausia, kad pagaliau gavome dalį reikalingų pinigų“, – sakė Pivašiūnų klebonas mons. Vincas Baublys.


Per atlaidus – ir miestelio šventė

Plokščių Švč.M.Marijos
Vardo bažnyčia

PLOKŠČIAI. Rugpjūčio 7 dieną čia buvo švenčiami ne tik Porciunkulės atlaidai, bet ir miestelio 335 metų šventė. Tą sekmadienio rytą pirmosios šv. Mišios buvo Šventaduobėje – jas aukojo parapijos klebonas kun. Antanas Urbanavičius. Švč. M.Marijos Vardo bažnyčioje Votyvos šv. Mišias aukojo kaimyninės Gelgaudiškio parapijos klebonas kun. Alfredas Nėnius, atlaidų šv. Mišias – Šakių vikaras kun. Jonas Povilaitis, o Sumą – neseniai Kauno kunigų seminarijos vicerektoriumi paskirtas kun. dr. Rimas Skinkaitis. Giedojo bažnyčios choristai (vadovė vargonininkė Stasė Piliutienė) ir Kauno muzikinio teatro solistas Juozas Janušaitis.


Salezietis Antanas Skeltys
pagerbtas gimtinėje

Šv. Mišias už kun. Antaną
Skeltį aukojo mons. Alfonsas Svarinskas
ir kun. Petras Dumbliauskas, SDB

GRIŠKABŪDIS. Prieš keturiasdešimt penkerius metus, 1960 m. liepos 28 d., Leipalingio bažnyčioje per pačias šv.Mišias užgeso kunigo Antano Skelčio gyvybė. Saleziečių misijos pradininkas Lietuvoje suklupo ir nebeatsigavo. Visagalis Dievas pasikvietė jį pas save...

Liepos 29 dieną gimtojoje Griškabūdžio Kristaus Atsimainymo bažnyčioje buvo aukojamos šv. Mišios už kun. A.Skeltį. Gausus būrys parapijiečių, svečių užtvindė bažnyčią. Tarp jų – giminaičiai, žmonės, kurie artimai pažinojo kunigą, Lietuvos kultūros paveldo atsakingi darbuotojai, Zanavykijos krašto šviesuoliai.


Dvigubas šv. Onos bažnyčios jubiliejus

Naujasis Lazdijų klebonas
kun. Gintaras Urbštas

LAZDIJAI. Pirmoji nedidelė medinė bažnytėlė Lazdijuose buvo pastatyta 1560 metais Stanislovo Davainio pastangomis. Joje Dievui ir žmonėms tarnystę atliko kun. Stanislovas Timinskis. Šie metai ir žymi mūsų parapijos įkūrimo pradžią. Keitėsi kartos ir bažnyčios pastatai... Dabartinė pastatyta 1895 metais, konsekruota vyskupo Antano Baranausko ir jai suteiktas Šv. Onos titulas. Taigi šventėme du jubiliejus: parapijos – 445 ir bažnyčios – 110 metų. Iškilmės vyko per titulinius Šv. Onos atlaidus.


Ilguvos bažnyčios sukaktis

Albinas VAIČIŪNAS

Pirmoji Ilguvos bažnyčia

Kairiajame Nemuno krante, šiauriniame Sūduvos pakraštyje, netoli Veliuonos, nuo seno dunkso buvęs Ilguvos dvaras ir to paties vardo bažnytkaimis. Prieš penkis šimtmečius į Veliuonos girią ėmė keltis gyventojai. Pirmieji čia apsigyveno girių sargai ir žvėrių sekėjai. Vėliau čia buvo įkurtas Panykių dvaras ir kaimas. Grigalius Valavičius, 1559 metais revizuodamas šio krašto girias, netoli Nemuno, Tvirbūtuose, rado gyvenusius žmones. Panykiai istoriniuose šaltiniuose pirmą kartą paminėti 1583 metais, kai Raseinių teisme buvo sprendžiamas ginčas tarp tų apylinkių valstiečių ir Panykių dvaro valdytojo Andriaus Kosovo. Yra išlikęs 1597 metų Panykių dvarelio aprašas. XVIII šimtmetyje iškirtus girias, įsikūrė keletas kaimų.


Besarmatija

Petras KATINAS

Manau, atleis man geras pažįstamas satyrikas Augustas Tamaliūnas, kad iš jo humoreskos „Kelionė po Besarmatiją“, parašytos dar 1990 metais, vos paskelbus Lietuvos nepriklausomybės atkūrimą, pasiskolinau šio straipsnio pavadinimą. Tada šmaikštus satyrikas A.Tamaliūnas rašė apie kelionę į keistą šalį Besarmatiją, turėdamas galvoje, aišku, „didžiąją tėvynę“. Tą pačią, kurioje galioja kalendorius, pagrįstas ne laiko skaičiavimo vienetais ir ne periodiniais gamtos reiškiniais, o valdžios numatytais vajais: „Tolimą ir paslaptingą Besarmatiją, tą pačią Besarmatiją, kuri vienintelė pasaulyje geba pagaminti iš vienos drebulės vieną degtuką, o iš vieno kedro – vieną pieštuką“.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija