Atnaujintas 2005 rugpjūčio 24 d.
Nr.62
(1363)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją

Šiame numeryje:

Vakarų spauda
apie Popiežiaus
kelionę tėvynėje

14-asis
„Baltijos kelio“
bėgimas

Žinynas apie rajoną

Kovų užgrūdintas

Kosmopolitizmo,
neorganizuotumo
ir betautiškumo
keliu

Diena, menanti
tautos klupdymą
ir išsivadavimą

Be ugnies
dūmų nebūna

Valdžia – viskas,
žmogus – niekas

Generolų apetitai

Įvertinta skaudi
valdžios ir laisvės
kovų patirtis

Pirmoji popiežiaus Benedikto XVI kelionė

Popiežius Benediktas XVI
atvykęs į Kelną mojuoja
Vokietijos piligrimams

Kelne šiomis dienomis švęstos dvidešimtosios Pasaulio jaunimo dienos pasibaigė popiežiaus Benedikto XVI raginimu kitą kartą susitikti Sidnėjaus mieste, Australijoje, 2008 metais. Kito pasaulio jaunimo susitikimo vietą ir laiką Šventasis Tėvas pranešė po sekmadienio šv. Mišių, kalboje, sakytoje prieš vidudienio Viešpaties Angelo maldą.


Žymus krikščionių vienybės ir jaunimo ugdytojas

Mindaugas BUIKA

Brolis Rožė
EPA-ELTA nuotrauka

Pasaulio krikščionių dvasiniai vadovai – katalikai ir protestantai – buvo itin sukrėsti dėl vieno žymiausių šių laikų ekumeninio sąjūdžio veikėjų, Taizė bendruomenės įkūrėjo brolio Rožė (Roger Schutz) netekties ir vieningai reiškė savo liūdesį. Kaip jau buvo pranešta, 36 metų rumunė moteris peilio dūriais mirtinai sužalojo 90-metį protestantų dvasininką kelių tūkstančių maldininkų akivaizdoje per rugpjūčio 16 dienos vakaro pamaldas Taizė Susitaikymo šventovėje. Nepaisant suteiktos skubios pagalbos, brolis Rožė netrukus mirė. Suimta žiauraus poelgio vykdytoja, kaip teigiama, turi aiškius psichikos sutrikimų požymius.


1941 metų sukilimo didvyris

Soc.m.dr. Juozas JANKAUSKAS

Mykolas Steponas Naujokaitis

Rugsėjo 2 dieną sukanka 90 metų, kai gimė Mykolas Steponas Naujokaitis, vienas mažiau Lietuvoje žinomų 1941 m. birželio 22-28 d. sukilimo didvyrių. Bėgantys metai skandina užmarštin įvykius ir su jais susijusius žmones. Tačiau mes privalome saugoti atmintyje jų atliktą žygdarbį – sukilimą prieš sovietus ir Lietuvos nepriklausomybės paskelbimą, nors ir neilgą.


Mokslininko gimtinėje

Vytautas BAGDONAS

Doc. dr. Feliksas Staniulis
Svėdasų kapinėse 2000-ųjų
vasarą lankė artimųjų kapus.
Ir jis pats čia atgulė amžinajam
poilsiui

Ilgametis Kauno politechnikos instituto (dabar Kauno technologijos universitetas) docentas, chemijos mokslų daktaras Feliksas Staniulis savo gyvenimo kelyje paliko ryškius pėdsakus. Jis rašė spaudoje mokslinius straipsnius, yra išleidęs keletą mokslinių knygų. Domėjosi kraštotyra, rinko medžiagą apie žymius svėdasiškius ir daug vertingų nuotraukų, pasakojimų, knygų dovanojo Svėdasų krašto muziejui. Doc. dr. F.Staniulis buvo Katalikų mokslo akademijos narys, bendradarbiavo „XXI amžiuje“…


Vasarvidžio eilėraščiai

Alfas PAKĖNAS

Literatūrinio vakaro
organizatorius Vincas Lukša

Liepos pabaigoje – vasaros liūtis ir pulkas poetų šventomis Kalvarijomis ir gražiu gamtovaizdžiu garsėjančiuose Vepriuose (Ukmergės r.). Poetai, kūrėjai susirinko čia iš Ukmergės, Jonavos, Kauno. Ir iš pačių Veprių – nuo jaunystės pasilikę savo tėviškėje čia gyvena poetai Rasa Jeskelevičienė, Vytautas Jancikevičius, vasaras praleidžia Jonavoje gyvenantis mokytojas Albinas Pavasaris, po gyvenimo klajonių čia visam laikui sugrįžęs Vincas Lukša.


Biblioteka – tai žmonės, norintys giliau pažinti save ir pasaulį

Rūta JONUŠKIENĖ

Daugailių bibliotekos
vyr. bibliotekininkė Aida
Grigaliūnienė (kairėje)
padeda rasti atsakymus visiems,
užsukantiems į biblioteką

Utenos A. ir M.Miškinių viešosios Daugailių bibliotekos filialas žinomas visame Utenos rajone. Daugailiuose visada rasi naujų knygų, kurių kitose kaimo bibliotekose nuolat trūksta, čia gausu žmonių, ir ne tik jaunimo prie kompiuterių – elektroninius laiškus rašo, internete naršo ir garbaus amžiaus žmonės. Neseniai Kultūros ministerijos paskatinamoji premija už visuomenės pripažintą bei vartotojų įvertintą aukštą bibliotekos paslaugų lygį, už naujas reikšmingas iniciatyvas aptarnaujant vartotojus paskirta A. ir M.Miškinių viešosios bibliotekos Daugailių filialo vyr. bibliotekininkei Aidai Grigaliūnienei, kuri yra ne tik bibliotekos, bet ir kaimo bendruomenės siela.


Medžio drožėjas gyvena ir kuria miške

Bronius VERTELKA

Medžio drožėjas Arvydas Petrulis

Bajoriškiai – mažytis kaimelis gūdžiame miške. Jame – tik kelios sodybas. Vienos jų savininkas – P.Galaunės ir L.Šepkos premijomis apdovanotas medžio drožėjas Arvydas Petrulis.


Atmintis, kaip ir Šventoji ugnis, turi degti

Apie tremtinę pianistę Gražiną Ručytę-Landsbergienę

Prof. Ona Voverienė

Gražina Ručytė-Landsbergienė

Tremtine sesele – piliakalnių gėle, –
Neliūdėk jaunystės, Šiaurėj prarastos.
Nepamiršk, kad žiaurią katorgą ištvėrę,
Nešam ateitin – ISTORIJĄ TAUTOS!
Antanina Garmutė, tremtinė

Kiekvienais metais birželio 14-oji ir 15-oji – okupacijos ir gedulo dienos – priverčia stabtelėti, ištrūkti iš nesibaigiančių darbų ir rūpesčių rutinos, bėgimo ratu, uždegti atminties žvakę tiems, kurių jau nebėra, ir tiems, kurie dar yra šalia kitokie: doresni, sąžiningesni, buvę geriausieji, todėl nuožmaus okupanto ir pasmerkti kalėjimams, tremtims, kančioms.


„Mūsų Genutė“

Poetė Genutė Kreipavičiūtė
(centre) savo knygos
pristatymo Rudaminoje metu

Taip ją vadina Avižienių kaimo gyventojai. ,,Genutė – žmogus, be kurio Avižienių ir aplinkinių kaimų moksleiviai, studentai ir vyresni žmonės neapsieidavo ir neapsieina: be jos literatūrinių konsultacijų, rašinių, skolinamų knygų, proginių eilėraščių. Savo mintis dalija be jokio atlygio, kitą kartą net ,,ačiū“ neišgirdusi“, – sako kaimynė Lina Klimavičiūtė. O kokią Genutę Kreipavičiūtę pažinome mes, susirinkę į jos poezijos knygos ,,Lelija ant Dievo tako“ pristatymą? Dalyvavę klebono kun. Vido Strioko aukotose padėkos šv. Mišiose sugužėjome į Rudaminos parapijos salę. Atvyko tik patys ištikimiausi poezijos ir poetės asmenybės gerbėjai. ,,Liko šaknys, svarbu, kad jos yra... Aš džiaugiuosi visais, kurie ateis,/ Kai eilėraščio šventėn kviečiu...“, – kalbėjo Genutė.


Dr. Vinco Kudirkos keliais

Zigmas TAMAKAUSKAS

Prie dr. V.Kudirkos paminklo
Kudirkos Naumiestyje

Teresėlės Varnagirienės vadovaujami ansambliai „Atžalynas“ ir „Sūduva“ dažnai koncertuoja propaguodami lietuvišką dainą tiek Kaune, tiek kitose Lietuvos vietose. Nesvarbu, kad „Atžalyną“ sudaro jaunimas, o „Sūduvą“ – jau ilgiau šioje žemėje pabuvę žmonės. Visus juos jungia meilė savo kultūros dvasiniams klodams, krikščioniškoms vertybėms. Pati vadovė yra aktyvi Lietuvos krikščionių demokratų Kauno skyriaus Švietimo sekcijos narė, ne kartą apdovanota padėkos raštais. Be jos koncertų, be jos parašytų posmų neapsieina ir mūsų rengiami šventiniai minėjimai, visuomenės suėjimai. Šių ansamblių dalyviai siekia geriau pažinti savo kraštą, atskleisti lietuviškos dainos grožį, plėsti savo akiratį. Viena tokių pažinimo priemonių – kelionės.


Kaip žemdirbiai pasipriešino okupantams

Vytautas BAGDONAS

Muziejaus Vepriuose įkūrėjas,
kraštotyrininkas ir skulptorius
Jonas Žentelis

Veprių miestelyje jau ne vieną dešimtmetį veikia Ukmergės kraštotyros muziejaus filialas. Savuoju muziejumi vepriškiai labai didžiuojasi, nes jame sukaupti eksponatai primena būtent jų krašto istoriją, protėvius, atskleidžia ištisų kartų gyvenimo kelią. Muziejaus įkūrėjas ir ilgametis jo vadovas Jonas Žentelis ne tik rūpestingai rinko, kaupė eksponatus, bet ir rašė krašto istoriją. Taigi gausioms ekskursijoms, aplankančioms Veprių muziejų, yra ko pasižiūrėti bei pasiklausyti.


Įspėjimas V.Putino bičiuliui

Petras Katinas

Angela Merkel siektų priimant
sprendimus neignoruoti mažesnių
ES valstybių
EPA-ELTA nuotrauka

Paryžiuje viešėjo Vokietijos krikščionių demokratų sąjungos lyderė Angela Merkel. Kol kas visi apklausų duomenys rodo, kad A.Merkel užtikrintai laimės rugsėjo 18-osios Vokietijos Bundestago (parlamento) rinkimus ir pagaliau nutrauks dabartinio kanclerio Gerhardo Šrioderio „raudonosios valdžios“ koalicijos valdymą. Aišku, tikėti prognozėmis ir apklausomis reikia su išlygomis. Vokietijos kairieji deda visas pastangas, kad į valdžią neateitų dešiniosios jėgos, konkrečiai, kanclere netaptų išeivė iš vadinamosios Vokietijos demokratinės respublikos A.Merkel.


Miglose

Petras KATINAS

Darosi vis labiau aišku, kad valdžia Lietuvoje tampa tam tikro luomo (dabar vadinamojo „elito“) prerogatyva. Galima sakyti dar aiškiau: tą prerogatyvą pasiima viena partija ir dar daugiau – vienas žmogus. Tokiu atveju apie įstatymų viršenybę, valdžios funkcijų padidėjimą, tarpusavio kontrolę negali būti net kalbos. Jau nekalbant apie dorovinį klimatą visuomenėje, arba asmeninę atsakomybę už savo politinius žingsnius bei dorovės normas. Demokratinę valdžią ir jos santykį su piliečiais, tai yra valdomaisiais, dar prieškariu labai taikliai ir teisingai apibūdino mūsų filosofas V.Sezemanas.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija