Atnaujintas 2005 rugpjūčio 31 d.
Nr.64
(1365)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją

Šiame numeryje:

Menininkų pagarba
M.K.Čiurlioniui

Laikas keisti mūsų
sustabarėjusią
teisinę sistemą

Vertinimas
per netektis

Istorijos paralelės

Knyga,
kuri nesibaigia...

Privalome
išlikti stiprūs

Dviejų LKP CK
plenumų komedija

Molotovo-Ribentropo
paktas Lietuvai
tebeturi baisių
pasekmių

Dar vienas žingsnis susitaikymo ir dialogo kelyje

Mindaugas BUIKA

Kelno rabinas Natanaelis
Teitelbaumas sveikina
Šventąjį Tėvą
„La Croix“ nuotrauka

Vokietijos žydų tragedija

Vienas svarbiausių įvykių popiežiaus Benedikto XVI praėjusio vizito į Vokietiją metu, šalia dalyvavimo Pasaulio jaunimo dienose, buvo taip pat šalies seniausios Kelno žydų sinagogos aplankymas. Vokiečių kilmės Šventojo Tėvo susitikimas rugpjūčio 19 dieną su Kelno žydų bendruomenės atstovais jų maldos namuose, kurie nacių režimo sunaikinti 1938 metais ir atstatyti 1959-aisiais, ženklino ne tik simbolines pastangas užgydyti prieš 60 metų pasibaigusio Antrojo pasaulinio karo dvasines žaizdas, bet taip pat ir toliau plėtoti katalikų ir žydų tarpreliginį dialogą. Tai buvo antrasis Katalikų Bažnyčios vadovo tokio pobūdžio vizitas po to, kai popiežius Jonas Paulius II 1986 metais apsilankė Romos sinagogoje.


Širdimi išmokta pamoka

Renginio sumanytoja Onutė
Stasiulevičiūtė-Čepienė
Vaivos Mažeikaitės nuotraukos

Lietuva būtų taip ir nesužinojusi apie šalia Kauno, Rokuose, Gustaitynėje, Stasiulevičių sodyboje, įvykusias tragedijas, jeigu ne Šiauliuose gyvenanti Stasiulevičių dukra Onutė Čepienė. Jos iniciatyva tėviškėje, kur žuvo trys partizanai, jų atminimui pastatytas kryžius. Jį rugpjūčio 27 dieną pašventino mons. Alfonsas Svarinskas. Šių partizanų istorijas O.Čepienė aprašė „Varpo“ žurnalo 2004 metų sausio mėnesio numeryje. Trumpai jas priminsiu.


Punske lietuvybės daugiau

Edmundas Simanaitis

Sodinamas Tėvynės
sąjungos ąžuoliukas

Rugpjūčio 19 dieną į Punsko valsčiaus Šilainės stovyklavietę riedėjo autobusai iš visų Lietuvos kraštų. Tėvynės sąjungos kasmetinis sąskrydis buvo sumanytas surengti šiame gražiame Dzūkijos kampelyje. Tikslas dvejopas – pagerbti šio krašto tautiečius, pasidžiaugti kartu su jais lietuvybės šiluma ir pasidalyti bendrais rūpesčiais. Antras – pamatyti ir susipažinti su Punsko lietuvių gyvenimu, jų kultūra ir krašto gamta. Dar nepamiršti šilti įspūdžiai iš punskiečių viešnagės populiariame „Gero ūpo“ televizijos maratone. Tautiečiai iš draugiškos kaimynės Lenkijos džiugino Lietuvos visuomenę aukštu tautinės kultūros meniniu lygiu ir stebėtinai gaiviu entuziazmu.


Mokykla kaip aruodas,
sklidinas žinių ir gėrio

Panevėžio „Žemynos“
vidurinės mokyklos direktorius
Romualdas Grilauskas
Autoriaus nuotrauka

Vasaros kaip nebūta. Rytoj – Rugsėjo 1-oji. Į Panevėžio „Žemynos“ vidurinės mokyklos klases susirinks apie 1400 moksleivių, tarp jų bus maždaug 70 pirmokėlių. Pakalbinti šios švietimo įstaigos direktorių Romualdą GRILAUSKĄ pasirinkome todėl, kad jis direktoriauja jau 26-erius metus.

Naujovės žadina smalsumą

Mokslo metams švietimui valstybė skiria du milijardus litų. Ar tai pajutote?

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija