Atnaujintas 2005 rugsėjo 14 d.
Nr.68
(1369)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai

Paminėjo Rugsėjo 11-osios aukas

Niujorke prisimintos
Rugsėjo 11-osios aukos
EPA-ELTA nuotraukos

JAV prezidentas Džordžas
Bušas ir viceprezidentas
Dikas Čeinis su žmonomis
per Rugsėjo 11-osios aukų
pagerbimo ceremoniją

JAV ambasadorius Lietuvoje
Styvenas Malas su šeima
dalyvavo ekumeninėse
pamaldose Vilniaus liuteronų
bažnyčioje Valdo Kopūsto
(ELTA) nuotrauka

Praėjus ketveriems metams po išpuolių Niujorke ir Vašingtone, popiežius Benediktas XVI sekmadienį pareiškė, kad Rugsėjo 11-oji – „tai diena, kai turime prisiminti visas terorizmo aukas ir pasimelsti už tai, kad mūsų širdyse nebūtų vietos neapykantai“. „Šiandien, rugsėjo 11 dieną, mes prisimename teroristinių išpuolių pasaulyje aukas, – sakė popiežius Benediktas XVI piligrimams, susirinkusiems pasiklausyti jo kassavaitinės maldos popiežiaus vasaros rezidencijoje Kastelgandolfe šalia Romos. – Tegu Dievas įkvepia geros valios vyrus ir moteris visuose pasaulio kampeliuose išsižadėti neapykantos ir sukurti pasaulį, kuriame viešpatautų teisingumas, solidarumas ir taika“.

Praėjusį mėnesį popiežius Benediktas XVI pareiškė Vokietijos musulmonų bendruomenių vadovams, kad kai kurie teroristai bando panaudoti religiją savo tikslams pasiekti. Jis sakė, kad pasaulis neišvengiamai „susidurs su naujo barbarizmo tamsa“, jeigu religijos nesusivienys kovoje su terorizmu.

Tuo tarpu rugsėjo 11-osios išpuolių metinės ir kitų pastaraisiais metais įvykdytų teroro aktų aukos pagerbtos sekmadienį Vilniuje surengtose ekumeninėse pamaldose. Į pamaldas Vilniaus liuteronų bažnyčioje susirinko įvairių religinių bendruomenių atstovai kartu su Rusijos, Ispanijos, Turkijos, Jungtinės Karalystės ir JAV ambasadų atstovais.

Pamaldose dalyvavo šešių skirtingų mūsų šalies religinių konfesijų vadovai, prezidentas Valdas Adamkus, Vyriausybės, JAV ambasadorius Lietuvoje Styvenas Malas su šeima, Seimo ir diplomatinės bendruomenės atstovai. “Įvairių religijų bendruomenių ryžtas susirinkti tą dieną kartu ir priešintis terorizmui demonstruoja pilietinės visuomenės stiprybę kartu dirbti ir siekti tolerantiškesnio, taikesnio ir klestinčio pasaulio“, – teigiama JAV ambasados pranešime.

Keturis keleivinius lėktuvus užgrobusių savižudžių išpuoliai Niujorke ir Vašingtone 2001 m. rugsėjo 11 d. nusinešė 2976 žmonių gyvybes.

Kaip pranešė žinių stotis „Al Arabija“, grupė, pasivadinusi „Al Qaeda Šiaurės Europoje“, viename islamistų tinklalapyje paskelbė atitinkamą pareiškimą. Jame kalbama apie teroro aktus, panašius į savižudiškas atakas Londone.

Pagal Reuters-ELTA

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija