Atnaujintas 2005 rugsėjo 14 d.
Nr.68
(1369)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai

Pasakų senelis iš Novužės krašto

Bernardas ALEKNAVIČIUS

Pranas Mašiotas

Šiandien sukanka 65 metai, kai 1940-aisiais lietuvių tauta neteko vieno žymiausių savo pedagogų, lietuviškos vaikų literatūros pradininko Prano MAŠIOTO.

Skaitytojams pateikiame Klaipėdoje gyvenančio Zanavykų ir Mažosios Lietuvos kultūros istoriko Bernardo Aleknavičiaus rašinį „Pasakų senelis iš Novužės krašto“, kur pasakojama apie rašytojo P.Mašioto veiklą kartu su kitais Zanavykų krašto švietėjais.


Parkas Lietuvos partizanams atminti

Rugsėjo 18 dieną, sekmadienį, 12 val. visus geros valios žmones, mylinčius Lietuvą ir gerbiančius šventą laisvės kovų atminimą, kviečiame į šventę Mūšios partizanų parke. Parkas yra Utenos-Zarasų plento 6-ame kilometre, važiuojant iš Ukmergės.


Pagerbė išeivijos veikėją

Mykolo Stepono Naujokaičio
dukra Marija prie tėvo nuotraukos

Pagerbti įžymų išeivijos veikėją, Lietuvos 1941 m. birželio 23-28 d. vieną sukilimo vadovų, pogrindžio kovų dalyvį, Vyčio kryžiaus ordino kavalierių Mykolą Steponą Naujokaitį 95-ųjų gimimo metinių proga į Kauną prieš kelias dienas buvo suvažiavę jubiliato giminės, pažįstami, Birželio 23-28 d. sukilėlių sąjungos vadovai, nariai, pogrindžio kovų dalyviai, inteligentija, skautai.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija