Atnaujintas 2005 rugsėjo 14 d.
Nr.68
(1369)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai

Parkas Lietuvos partizanams atminti

Rugsėjo 18 dieną, sekmadienį, 12 val. visus geros valios žmones, mylinčius Lietuvą ir gerbiančius šventą laisvės kovų atminimą, kviečiame į šventę Mūšios partizanų parke. Parkas yra Utenos-Zarasų plento 6-ame kilometre, važiuojant iš Ukmergės.

Bus šventinami: Didžiosios kovos apygardos Lietuvos partizanų parkas, kuris pradėtas kurti 1993 metais; kryžius JAV prezidento Ronaldo Reigano, blogio imperijos nugalėtojo, garbei ir šventam jo atminimui (jis iškėlė bolševikų pavergtų tautų ir politinių kalinių problemą iki JAV aukščiausios politikos lygio) paminklas penkiems Vyčio apygardos partizanams broliams Katlioriams.

Iškilmių metu šv. Mišias aukos ir iškilmėms vadovaus Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius. Giedos Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos kariūnų choras. Dalyvaus daug garbingų svečių ir JAV ambasados darbuotojai. JAV ambasadorius perskaitys JAV prezidento R.Reigano žmonos Nensi Reigan laišką, kuriame našlė dėkoja už jos vyro pagerbimą ir linki Lietuvai visokeriopos palaimos.

Po šventinimo apeigų aktualiomis temomis kalbės prof. Vytautas Landsbergis ir gen. mjr. Jonas Kronkaitis. Po paskaitų meninę programą atliks VRM pulko orkestras. Iškilmėms pasibaigus, svečius kareiviška koše ir arbata vaišins Karo akademijos vadovybė.

Primename visiems dalyviams, kad šioje šventėje neturėtų būti jokių alkoholinių gėrimų! Žodžiu ir pavyzdžiu gelbėkime alkoholyje skandinamą Lietuvą.

Po oficialios programos, savo daina džiuginsime ir parko lankytojus, ir apylinkių gyventojus.

Mons. Alfonsas SVARINSKAS,
Lietuvos partizanų kapelionas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija