Atnaujintas 2005 rugsėjo 14 d.
Nr.68
(1369)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai

Artėjant pergalės parado Lietuvos Brastoje metinėms

Edmundas Simanaitis

Draugiškai šnekučiuojasi
trys generolai

Jau seniai vieša paslaptis, kad Antrojo pasaulinio karo pradžia buvo suplanuota ne Berlyne, ne fiurerio būstinėje, o Kremliuje, asmeniškai dalyvaujant Stalinui ir jau nuolat palaikant ryšį su Hitleriu. Po Rytų Europos valstybių teritorijų pasidalijimo akto pasirašymo Stalinas paskelbė tostą už savo naują sąjungininką – Adolfą Hitlerį: „Aš žinau, kaip vokiečių tauta myli savo vadą, todėl noriu išgerti už jo sveikatą“. Ir išgėrė, tikriausiai ir užkando, taip, kaip ir pridera tokiais atvejais. O atsisveikindamas su Vokietijos užsienio reikalų ministru J.Ribentropu patikino: „Sovietų vyriausybė traktuoja naująjį Paktą labai rimtai. Aš galiu duoti savo garbės žodį, jog Sovietų Sąjunga niekada neišduosianti savo partnerio“. Komunistų lyderis, kaip įprasta komunistams, melavo. Nusikalstamo suokalbio partneris iš tikrųjų buvo išduotas gerokai prieš suokalbį. Tik nė vienas iš agresorių vadeivų dar nežinojo, kada ir kaip baigsis ši nusikaltėliška kruvina avantiūra, tapusi katastrofa visam pasauliui.


Lietuvos stribą skriaudžia Rusija

Maskvos Krasnopresnensko rajono teisme Lietuvos stribas Antanas Gerulaitis, sūnus Juozo, reikalauja pripažinti jam karo veterano statusą. Pagal 1994 metų Rusijos veteranų įstatymą, karo dalyviams prilyginami ir kitų konfliktų dalyviai. Tarp jų ir kovojusieji Baltijos šalyse iki 1951 m. gruodžio 31 d. įstatyme tiesiog užrašyta: ,,liaudies gynėjai“. Tai buvo iš dalies tiesiogiai pavaldūs sovietiniam saugumui – MGB ir KGB.


Sutartis ir slaptas protokolas apie pasaulio dalybas

Maskvoje leidžiamas „Memorialo“ mėnraštis „30 oktiabria“ (2005 m. Nr. 55) paskelbė apie 1940 metais įvykusį Hitlerio ir Molotovo pasitarimą, kuriame Hitleris pasiūlė SSRS prisijungti prie Antikominterno pakto, t.y. prie Trišalio Vokietijos, Italijos ir Japonijos pakto. Molotovas atsakęs, kad tai turįs spręsti Stalinas. 1940 m. lapkričio 25 d. Stalinas oficialiai sutikęs su šiuo siūlymu (šaltinis – Aleksandr Nekrič. „1941. 22 ijunia“. M. 1995. P. 202). Kaip rašo mėnraštis, tik 1980 metų pabaigoje – 1990 metų pradžioje SSRS spaudoje pasirodė dokumentai, liudijantys šį faktą. Mėnraštis pateikia slapto protokolo projektą, kuris turėjo būti prijungtas prie Vokietijos, Italijos ir Japonijos iš vienos pusės ir SSRS – iš kitos, susitarimo. Šie dokumentai buvę sudaryti Berlyne ir vėliau perduoti pasirašymui į Maskvą.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija