Atnaujintas 2005 rugsėjo 14 d.
Nr.68
(1369)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai

Sutartis ir slaptas protokolas apie pasaulio dalybas

Maskvoje leidžiamas „Memorialo“ mėnraštis „30 oktiabria“ (2005 m. Nr. 55) paskelbė apie 1940 metais įvykusį Hitlerio ir Molotovo pasitarimą, kuriame Hitleris pasiūlė SSRS prisijungti prie Antikominterno pakto, t.y. prie Trišalio Vokietijos, Italijos ir Japonijos pakto. Molotovas atsakęs, kad tai turįs spręsti Stalinas. 1940 m. lapkričio 25 d. Stalinas oficialiai sutikęs su šiuo siūlymu (šaltinis – Aleksandr Nekrič. „1941. 22 ijunia“. M. 1995. P. 202). Kaip rašo mėnraštis, tik 1980 metų pabaigoje – 1990 metų pradžioje SSRS spaudoje pasirodė dokumentai, liudijantys šį faktą. Mėnraštis pateikia slapto protokolo projektą, kuris turėjo būti prijungtas prie Vokietijos, Italijos ir Japonijos iš vienos pusės ir SSRS – iš kitos, susitarimo. Šie dokumentai buvę sudaryti Berlyne ir vėliau perduoti pasirašymui į Maskvą.

Projektas. Slaptas protokolas Nr. 1

Ryšium su šiandien pasirašomu mūsų susitarimu, Vokietijos, Italijos, Japonijos ir Sovietų Sąjungos atstovai pareiškia:

1. Vokietija pareiškia, kad, neatsižvelgiant į teritorinius pakitimus, kurie įvyks Europoje po taikos sutarties, jos pagrindiniai teritoriniai interesai bus siejami su Centrine Afrika.

2. Italija pareiškia, kad, neatsižvelgiant į teritorinius pakitimus, kurie įvyks Europoje po taikos sutarties, jos pagrindiniai teritoriniai interesai bus siejami su Šiaurės Vakarų Afrika.

3. Japonija pareiškia, kad jos pagrindiniai teritoriniai interesai siejami su Rytų Azija į pietus nuo Japonijos imperijos.

4. Sovietų Sąjunga pareiškia, kad, neatsižvelgiant į teritorinius pakitimus, kurie įvyks Europoje po taikos sutarties, jos pagrindiniai teritoriniai interesai siejami su teritorija į pietus nuo SSRS, Indijos vandenyno kryptimi.

Keturios valstybės pareiškia, kad, pasilikdamos teisę reguliuoti atskirus neesminius klausimus, jos gerbs tarpusavyje viena kitos teritorinius interesus ir nesudarys kliūčių jiems įgyvendinti. Maskva. 1940 m.

(Šaltinis – SSSR–Germanija. 1939-1941. Dokumenty i materialy o sovetsko-germanskych otnošenijach v sentiabre 1939 po ijun 1941. M. 1989. P. 128, 130.)

Taigi Hitleris ir Stalinas, slaptais protokolais pasidaliję Europą 1939 metais, kartu su Italija ir Japonija siekė pasaulio dalybų.

Ką turime šiandien? Vokietija apkarpyta, SSRS neteko okupuotos Rytų Europos, o bandymas išeiti prie šiltųjų jūrų (Indijos vandenyno) baigėsi gėdingai. Japonija neteko Kurilų, Italija – bet kokios įtakos Afrikoje.

Algimantas ZOLUBAS

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija