Atnaujintas 2005 rugsėjo 23 d.
Nr.71
(1372)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai

Ištvermingai vykdote savo misiją

Gerbiamam Edvardui Šiugždai

Nuoširdžiai sveikinu jus ir jūsų vadovaujamo laikraščio darbuotojus 15-mečio proga. Gėriuosi ištverme, su kuria „XXI amžius“ įveikia gausius sunkumus ir ištvermingai vykdo savo misiją.

Nuo pradžios iki šiol su noru skaitau jį ir vertingus priedus, randu daug puikių dalykų, kurių neišspausdina joks kitas leidinys. Ypač džiaugiuosi bažnytinio gyvenimo apžvalgomis, įvairiais reportažais, provincijos miestų, miestelių, apylinkių bažnytinio, tautinio, kultūrinio gyvenimo aprašymais.

Drauge su jumis liūdžiu, kad užgeso pirmasis po 50 metų draudimo religinis žurnalas – „Katalikų pasaulis“. Priminsiu pradžią. Jis atsirado vyskupų reikalavimu, kuris buvo paskelbtas Lietuvos Sąjūdžio steigiamajame suvažiavime ir šio paremtas. Nors ir buvo gautas tuometinės valdžios leidimas, tačiau tik du pirmieji numeriai išėjo laiku, o netrukus pradėjo šlubuoti popieriaus tiekimas (už pinigus, ne kitaip), ir labai vangiai dirbo spaustuvė, todėl žurnalas vėlavo po du tris mėnesius. Motinos dienai skirtas numeris pasirodė tik rugpjūčio viduryje, o paskutiniai keturi redakcijos parengti numeriai išvis neišėjo. Tada savo pirktu popieriumi dalijomės su neseniai įsteigtu „Caritas“ žurnalu.

Pradinį kapitalą suteikė Vyskupų Konferencija, vėliau kartais gaudavome užsienio paramą: 1990 metais atsiuntė popieriaus Austrijos katalikai. Iš valstybinio Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo „Katalikų pasaulis“ ir „Sandora“ nė karto nėra gavę nė cento.

Iš patirties suprasdamas sunkius jūsų rūpesčius, palydėsiu juos malda.

Kun. Vaclovas ALIULIS, MIC,
pirmasis žurnalo „Katalikų pasaulis“ redaktorius (1989-1991)

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija