Atnaujintas 2005 rugsėjo 23 d.
Nr.71
(1372)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai

Pašventintas Mūšios parkas garsins Lietuvos partizanų žygdarbius

Kazimieras DOBKEVIČIUS

Šv. Mišias aukoja (iš kairės):
kun. Gintautas Jankauskas,
kun. Petras Purlys, kan. Bronius
Antanaitis, arkiv. Sigitas
Tamkevičius
ir mons. Alfonsas Svarinskas

Visi, kuriuos praėjusį sekmadienį teko kalbinti Mūšios Didžiosios Kovos apygardos partizanų parke (Ukmergės r.) dalyvavusius šv. Mišių aukoje už Lietuvos partizanus, šventinant parką ir paminklus, sutartinai tvirtino, kad tai vienas įspūdingiausių, turiningiausių renginių pagerbiant kovotojus už laisvę, nepriklausomybę. Žinome, kiek daug energijos parengiant reikalauja, kad ir nedidukas renginėlis, disputas ar iškyla partizanui, kovotojui, ryšininkui pagerbti.


Šiluvoje išmelstos malonės palietė kiekvieną Lietuvos žmogų

Rugsėjo 15-ąją Šiluvoje baigėsi Dievo Motinos Mergelės Marijos gimimo atlaidų oktava, dar vadinama Šilinėmis. Ketvirtadienio vakarą buvo aukojamos paskutiniosios - padėkos šv. Mišios už visas per atlaidus gautas malones, o po pamaldų maldininkai procesija iš Bazilikos ėjo į Apsireiškimo koplyčią, kur ir pradėta atlaidų savaitė. Čia, prie akmens, ant kurio beveik prieš keturis šimtmečius pasirodžiusi Mergelė, piligrimai dėkojo ne tik už šiomis dienomis gautas malones, bet ir už nuolatinę Dievo Motinos globą ir kasdienę Dangaus palaimą Lietuvos žmonėms.


Atlaiduose – jaunieji šauliai

Pirmąją Šiluvos atlaidų dieną buvo meldžiamasi už Lietuvoje ir užsienio misijose tarnaujančius karius, už gyvus ir mirusius laisvės kovų dalyvius, partizanus, už Lietuvos saugumą, – kad kariams niekada nereikėtų pakelti ginklų, – ir už kiekvieną atvykusįjį, prašant apsaugos tėvynei, kad grįžtų tarpusavio santarvė. Į šv. Mišias susirinko visų Lietuvos kariuomenės padalinių atstovai.


Dievui paskirtas gyvenimas

Arkivyskupas Sigitas TAMKEVIČIUS

Evangelijos skaitinyje, skirtame Švč. Mergelės Marijos Gimimo šventės šv. Mišioms, pasakojama apie Jėzaus pradėjimą iš Šventosios Dvasios ir po to sekusius įvykius. Teisusis Juozapas buvo sutrikęs ir mąstė tylomis palikti sužadėtinę, nes įtarė ją svetimavimu. Marija dėl to labai kentėjo, iki slegiančią tylą pertraukė dangaus pasiuntinys, pranešęs žinią apie Jėzaus įsikūnijimą ir jo misiją: jis išgelbės savo tautą iš nuodėmių.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija