Atnaujintas 2005 rugsėjo 23 d.
Nr.71
(1372)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai

Atlaiduose – jaunieji šauliai

Pirmąją Šiluvos atlaidų dieną buvo meldžiamasi už Lietuvoje ir užsienio misijose tarnaujančius karius, už gyvus ir mirusius laisvės kovų dalyvius, partizanus, už Lietuvos saugumą, – kad kariams niekada nereikėtų pakelti ginklų, – ir už kiekvieną atvykusįjį, prašant apsaugos tėvynei, kad grįžtų tarpusavio santarvė. Į šv. Mišias susirinko visų Lietuvos kariuomenės padalinių atstovai.

Didžiosios kunigaikštienės Birutės motorizuotam pėstininkų batalionui atstovavo karių būrys. Kartu su jais į Šiluvą vyko ir penki jaunieji šauliai bei dvi atstovės iš Krašto apsaugos savanoriškų pajėgų Dainavos apygardos 1-os rinktinės.

Šv. Mišios prasidėjo iškilmingu paradu, kuriame dalyvavo visų Lietuvos kariuomenės rūšių kariai. Šv. Mišiose giedojo Lietuvos karo akademijos kariūnų choras. Prie jų prisijungė visi šv. Mišių dalyviai, nes prieš pamaldas buvo išdalyti lankstinukai su maldų ir giesmių tekstais. Šv. Mišioms pasibaigus, koncertavo Karinių jūrų pajėgų pučiamųjų orkestras.

Tačiau Birutės bataliono kariams ir jauniesiems šauliams kelionė dar nesibaigė. Vedami Alytaus įgulos kapeliono kun. kpt. Remigijaus Butkevičiaus, aplankėme šventovę, kurioje, prieš beveik 400 metų buvo apsireiškusi Marija. Visus labai sudomino apsireiškimo akmuo ir 40 metrų aukščio koplyčia, kurioje 1993 metais buvo apsilankęs ir popiežius Jonas Paulius II.

Kelionė toliau tęsėsi į Palendrių vienuolyną Kelmės rajone, kuriame gyvena vienuoliai benediktinai. Čia mus pasitiko vienuolyno atstovas, kuris supažindino su vienuolyno istorija, struktūra ir veikla. Turėjome galimybę susidaryti vaizdą apie vienuolyno gyvenimą, kuris vienus baugino, kitiems paliko įspūdį.

Iš vienuolyno grįždami atgal, dar užsukome į Kauną. Čia aplankėme Kauno kunigų seminariją. Su jos istorija ir šiandienine veikla supažindino diakonas Jonas Jonuška.

Iš seminarijos jau pajudėjome namų link. Visą kelionę mus lydėjo maldos žodžiai ir gera nuotaika. Ši maldinga kelionė sustiprino mūsų tikėjimą, gavome ne tik žinių, bet ir supratome, kokios yra amžinosios vertybės.

Tomas ŠYVOKAS,
Alytaus šaulių rinktinės jaunųjų šaulių vadas

Gintarė MIELEIKAITĖ,
Alytaus jaunųjų šaulių 7-osios kuopos
3-iojo būrio vado pavaduotoja,
„Trimito“ fanklubo nariai

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija