Atnaujintas 2005 spalio 12 d.
Nr.76
(1377)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją

Šiame numeryje:

Su Mokytojo
diena, arba
Kada nusiimsime
rožinius akinius

Inteligentijos
šviesulys,
tarnavęs Lietuvai

Teologijos
fakultetas atviras
ir pasauliečiams

Liberalų fronto
naujienos

Lietuva –
viena ar dvi?

Grybų šventėje
grybauta
ir linksmintasi

Lenkija: naujojo prezidento dar teks palaukti

Petras KATINAS

Balsuoja Krokuvos arkivyskupas
metropolitas Stanislavas Dzivišas

Po dešiniųjų jėgų pergalės Lenkijos Seimo rinkimuose visi laukė, kuo pasibaigs praėjusį sekmadienį vykę prezidento rinkimai. Juose savo kandidatūras buvo iškėlę dvylika kandidatų, tačiau niekas neabejojo, kad rinkimų favoritai yra tiktai du: parlamento rinkimus laimėjusių dviejų partijų atstovai – Teisės ir teisingumo partijos (TTP) lyderis Lechas Kačynskis ir Piliečių platformos partijos (PPP) vadovas Donaldas Tuskas. Pirmasis laikomas užkietėjusiu konservatoriumi, tradicinių krikščionių ir patriotinių vertybių šalininku, antrasis vadinamas liberalios ekonominės politikos šalininku.


Europos vyskupai aptaria pastoracijos strategiją

Mindaugas BUIKA

Popiežius siūlo svarstyti Susirinkimo pamokas

Vadovaujantis popiežiaus Benedikto XVI palinkėjimu „nebijoti šių dienų pastoracijai iškilusių iššūkių“ ir visada „būti pasirengusiems skelbti Vilties Evangeliją visiems“, rugsėjo 29 – spalio 2 dienomis į Romą susirinkę 34 Europos nacionalinių episkopatų vadovai aptarė esamą Bažnyčios padėtį žemyne praėjus keturiems dešimtmečiams po II Vatikano Susirinkimo. Jie stengėsi nustatyti tolesnio darbo direktyvas Europos vyskupų konferencijų tarybai (CCEE) priklausančioms vietinėms Bažnyčioms ir ypač atkreipti dėmesį į dvasinių pašaukimų, religinio švietimo, žiniasklaidos bei išaugusios migracijos problemas.


Istorikai jį gretina su Vytautu Didžiuoju

Justinas ADOMAITIS

Prel. M.Krupavičiaus dukterėčia
kraštotyrininkė, nusipelniusi mokytoja
Genovaitė Jarumbavičiūtė

Mykolo Krupavičiaus, kurio 120-ąsias gimimo metines minime, mūsų politikai, dvasininkai, agrarininkai dar nepajėgūs suvokti. Kunigus, valdininkus jis kvietė tarnauti žmonėms, pirmiems rodyti pavyzdį. Neturėdamas deramo išsilavinimo, jis parengė ir įgyvendino žemės reformą, tapusią nepriklausomos valstybės pamatu, pavyzdžiu kitoms Vidurio ir Rytų Europos šalims. Istorikas Edvardas Gudavičius rašė: „Kalbėdamas apie tautos įvaizdį, norėčiau pabrėžti vieną labai svarbų istorinį momentą. Tai žemės ūkio reforma, kurią 1922 m. parengė M.Krupavičius. Jis mūsų istorijoje tokio masto asmenybė, kurią reikėtų gretinti su Vytautu Didžiuoju. Žemės reforma – didžiulis lūžis, po kurio atsirado vidutinis ūkininkas (iki tol buvo tik skurdus ūkininkas). Lietuva tapo ūkininkų tauta. (Tik todėl, manau, ir buvo įmanoma devynerius metus trukusi rezistencija)“. Per didelis jis buvo visą XX amžių, toks atėjo ir į naujuosius laikus. Patriotizmu, pasiaukojimu žmonių (ir valstybės) labui, kova už tiesą bei amžinąsias vertybes prel. M.Krupavičius dar ilgai bus gyvas priekaištas XXI amžiaus lietuviams.


Paminėjo bendrijos dešimtmetį

Mišrus ansamblis „Gimtinė“
ir jo vadovas meno vadovas
Pranas Jurkonis

Prieš dešimt metų Lietuvoje įkurta Polinių kalinių ir tremtinių bendrija (LPKTB) su skyriais daugelyje šalies miestų. Kaune į ją susibūrę Kovo 11-osios Akto signataras, beveik dvidešimt ketverius metus kalėjęs gulage, rezistencinės kovos dalyvis Liudvikas Simutis, Irena Runaitė-Belickienė, dabartinis Kauno PKTB pirmininkas Vladas Povilonis, Benediktas Laukaitis ir daug kitų aktyvių žmonių.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija