Atnaujintas 2005 spalio 21 d.
Nr.79
(1380)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją

Šiame numeryje:

Pirmoji Benedikto
XVI vadovaujama
kanonizacija

Kauno arkivyskupijos
kunigų susirinkimas

Lietuvis, kunigas,
politikas

Viešėjo Kolpingo
draugijos atstovai
iš Vokietijos

Barbora
ŽAGARIETĖ

Kada melui
bus galas?

Nalčikas – naujas
Kaukazo karo etapas

Miglotas
Berlyno dangus

Šventojo Tėvo katechezė vaikams

Mindaugas BUIKA

Vatikane, Šv. Petro aikštėje,
popiežiui Benediktui XVI
būrelis vaikų padovanojo
futbolo kamuolį
EPA-ELTA nuotrauka

Benediktas XVI dalijosi vaikystės prisiminimais

Gražia Eucharistinių metų paskutiniojo etapo švente galima pavadinti spalio 15 dieną vykusį popiežiaus Benedikto XVI susitikimą su 100 tūkstančių vaikų iš Italijos ir kitų pasaulio šalių, kurie šiemet priėmė Pirmąją Komuniją. Į šį susitikimą Romos Šv. Petro aikštėje (tema „Dangaus duona“), kuriame kartu su būdingu pamaldumu bei rimtais katechetiniais pokalbiais taip pat netrūko ir pramoginių pasirodymų, jaunuosius Bažnyčios narius atlydėjo jų tėvai ir tikybos mokytojai.


Reikia daugiau galių rūpinantis neįgaliaisiais

Prezidentas Valdas Adamkus
su žmona Alma lankosi Skuodo
neįgaliųjų dienos veiklos centre
Džojos Gundos Barysaitės
(ELTA) nuotrauka

Savivaldybėms turėtų būti suteikta daugiau galių panaudoti socialinėms paslaugoms skiriamas lėšas, tvirtina prezidentas Valdas Adamkus.

Antradienį lankydamasis Plungės rajone veikiančiame Stonaičių pensionate Prezidentas atsakingas šalies institucijas paragino sudaryti kuo geresnes sąlygas neįgaliesiems grįžti į visuomenę ir pradėti visavertį gyvenimą. Tai daryti jis siūlo suteikiant savivaldybėms daugiau galių skirstant socialinėms paslaugoms skiriamas lėšas. „To siekiant savivaldybėms turėtų būti suteikiama daugiau galių prasmingai naudoti skiriamas lėšas, nes vietos bendruomenės daug geriau žinotų, kaip turimas lėšas panaudoti siekiant žmones su lengva negalia sugrąžinti į visavertį gyvenimą“, – teigė V. Adamkus.


Varguolių gelbėtojai

Benjaminas ŽULYS

Kauno meras Arvydas Garbaravičius,
Socialinių reikalų komiteto pirmininkė
Loreta Kudarienė ir vicemeras
Erikas Tamašauskas įteikia
duonos kepalą Lietuvos samariečių
Kauno skyriaus pirmininkui
Mindaugui Vėlyviui

Įvairiai susiklosto kai kurių žmonių gyvenimai, likimai. Ne vieną jų regime besikapstantį šiukšlių konteineriuose, rankiojantį tuščius butelius ir nešantį į stiklo taros supirktuves. Kiti neturi kur priglausti galvos, nes dėl vienokių ar kitokių priežasčių yra praradę būstą. Todėl ieškoma galimybių, būdų, kaip šių žmonių nelengvą dalią palengvinti. Kauno mieste veikia senelių, vaikų bei paauglių prieglaudos Kartų namai. Tokių ir panašių esama ir kitose šalies vietovėse, nes jų reikia ne vien didesniuose miestuose, o ir mažesnėse gyvenvietėse, miesteliuose.


Kunigystės ugnelė – širdyje

Angelė BUŠKEVIČIENĖ

Lekėčių klebonas kun. Gediminas
Marcinkevičius prie naujojo varpo

Rugsėjo 18 dieną Šakių dekanato Lekėčių Šv. Kazimiero bažnyčioje vyko Šv. Mato atlaidai, kuriuose šv. Mišias aukojo ir pamokslą sakė Plokščių klebonas kun. Antanas

Urbanavičius, o spalio 2-ąją – Šv. Pranciškaus atlaidai. Juose dalyvavo Liškiavos klebonas kun. Valius Zubavičius. Pirmoji rudens šalna dar nespėjo pakąsti žalumos, o šilti saulės spinduliai glamonėjo įvairiaspalvius žiedus. Lekėčių parapijos tikintieji ir svečiai, atidėję darbus, gausiai susirinko į šventiškai papuoštą ir dar dažais kvepiančią bažnytėlę. Kaip ir dera atlaiduose, po šv. Mišių tikinčiųjų procesija apjuosė bažnyčią, priekyje vaikai barstė žiedlapius, vėjelis pleveno vėliavų šilką, mišku nuvilnijo giesmės.


Skersvėjai Pušaloto kapinėse

Pasvalio rajono Pušaloto miestelio kapinėse už Rusijos ambasados pinigus sutvarkyti sovietinių aktyvistų kapai sukiršino žmones

Bronius VERTELKA

Taip atrodė Pušaloto
kapinių kampelis
paskutinėmis vasaros dienomis

Bandė fotografuoti

Pušaloto medinė bažnyčia stovi ant kalniuko – aukščiausios miestelio vietos. Šventoriuje – kapinės. Teigiama, jog čia senovėje buvo laidojami pagonys. Žinomos trys tokios vietos Lietuvoje.


Mirė „perestroikos“ patriarchas A. Jakovlevas

Aleksandras Jakovlevas – vienas
iš M.Gorbačiovo bendražygių
jo Pertvarkos pradiniame etape
Eltos nuotrauka

Antradienį mirė sovietinės „perestroikos“ patriarchu laikomas Aleksandras Jakovlevas, kuris kartu su Komunistų partijos vadovu Michailu Gorbačiovu sovietų imperijoje ėmėsi įgyvendinti pertvarkos politiką. Jam buvo 81-eri. Rusams, kurie devintojo dešimtmečio pabaigoje su nežinomybe stebėjo Komunistų partijos vadovo M. Gorbačiovo atsargius bandymus įkvėpti naują gyvybę sovietinei imperijai, A. Jakovlevas buvo „liberalus“ reformų veidas.


Pagalba gabenama mulų vilkstinėmis

Audros ir liūtys trukdo
vykdyti gelbėjimo operacijas

Pakistano kariai mulų karavanais braunasi pro nuošliaužų, kurias sukėlė šalį sukrėtęs žemės drebėjimas, užverstus kelius į nuošalius Kašmyro provincijos slėnius, kad atgabentų nuo gamtos šėlsmo nukentėjusiems žmonėms reikalingo maisto, vaistų ir palapinių. Sraigtasparniai, kurie savaitgalį negalėjo pakilti į orą dėl stiprių liūčių, lieka vienintelė susisiekimo priemonė su kalnų rajonais. Jais gabenami būtiniausi reikmenys, o iš nukentėjusių vietovių parskraidinami sunkiau sužeisti asmenys. Tačiau orlaiviai negali pasiekti tūkstančių žmonių siauruose slėniuose, todėl nukentėjusieji priversti patys išsirengti į valandas ar net dienas trunkančias gelbėtojų paieškos ekspedicijas.


Klystkeliai

Petras KATINAS

Rašytoja Renata Šerelytė, bene vienintelė iš gausaus mūsų rašytojų būrio nuolat reiškianti susirūpinimą nežinia kur Lietuvą vedančios savanaudiškos ir jau su niekuo nesiskaitančios valdžios veiksmais, neseniai rašė, jog kuo toliau, tuo sparčiau nyksta vienas vertingiausių lietuvių tautos bruožų – dvasingumas. Bet kaipgi nenyks, jeigu jis tiesiog raunamas iš žmonių protų ir širdžių kiekvieną dieną – ypač tą nuo ryto iki vakaro atlieka komercinės televizijos, didžiuliais tiražais leidžiamos visokios „žinios“, diegiančios tikriausią bjaurastį, žemiausius instinktus. Tačiau, užsiminęs apie dvasingumą, moralines vertybes, iškart būsi apšauktas atsilikėliu, atgyvena. Netgi apie tėvynės meilę kalbėti šiukštu. Bet ko norėti iš perdėm aukso veršiui parsidavusių vaizdasklaidininkų ar rašeivų. Argi kas girdėjo iš dabartinės valdančiosios koalicijos nors vieną žodį apie Tėvynės meilę, patriotizmą. Geriausiu atveju, kalbama apie interesus. Bet ir apie juos kalbant svarbiausia ne valstybės, o asmeniniai ar atskirų grupuočių interesai.


Skaitykite!

Leidykla „Naujasis amžius“ išleido profesorės Onos Voverienės parengtą antrąją serijos „Žymiosios XX amžiaus Lietuvos moterys“ knygą, skirtą partizanėms, ryšininkėms, tremtinėms, kovotojoms. Autorė rašo apie iškiliausias Lietuvos moteris, įnešusias neįkainojamą indėlį į Lietuvos valstybingumo atkūrimą, išsaugojimą ir stiprinimą.

Redakcijoje knyga kainuoja 15 Lt, siunčiant paštu – 19 Lt.

Viktoras Baltutis. „Akivaras“. Tai daugiau nei 50 metų Australijoje gyvenančio lietuvio istorinė apysaka apie Lietuvos prieškario gyvenimą, tėvynę slėgusias dvi okupacijas, pasipriešinimą joms. Apysakoje rašoma apie ką tik buvusių gimnazistų susidūrimą su grėsminga tikrove, lietuvių kovą dėl tėvynės laisvės ir bandymą išlikti komunistų valdomoje Lietuvoje.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija