Atnaujintas 2005 lapkričio 4 d.
Nr.83
(1384)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją

Šiame numeryje:

Pasilik su mumis,
VieŠpatie!

Eucharistinis
atsinaujinimas
skatina pozityvų
veikimą

Tituliniai atlaida
kartu su vyskupu

Svečias iš Ukrainos –
buvęs vikaras

Pradedama nuolatinė
Švč. Sakramento
adoracija

Kovokime
ištvermingai

Su neeiline
sukaktimi,
„XXI amžiau“!

Kaip seniau
laikraščius
platinome?

Ne paneigia,
o patvirtina

Netikėta
metamorfozė

Ką „diskriminuoja“
lietuviška simbolika?

Berlyne tvyro
nežinomybė

Rusija: sunkus
kelias į atgailą

Mirusieji primena, kad ir mūsų žemiškoji kelionė suka pabaigos link

Sostinės Antakalnio kapinėse
kardinolas Audrys Juozas Bačkis
aukojo šv. Mišias už visus mirusiuosius
Olgos Posaškovos (ELTA) nuotrauka

Mes galime padėti mirusiems, kurie tebėra nuskaistinimo vietoje, o jie primena mums, gyviesiems, kad ir mūsų žemiškoji kelionė, kad ir kokia ilga dar atrodytų, iš tiesų suka pabaigos link, antradienį sostinės Antakalnio kapinėse aukotose šv. Mišiose už visus mirusiuosius sakė Vilniaus arkivyskupas metropolitas kardinolas Audrys Juozas Bačkis. „Viso pasaulio tikintieji šiandien prisimena į Amžinybę iškeliavusius savo brolius ir seseris. Šiomis dienomis ypatingu būdu vyksta keliaujančios ir kenčiančios Bažnyčios susitikimas, sustiprinama bendrystė, besireiškianti mirusiųjų prisiminimu ir malda už tuos, kuriems dar jos reikia, kurie dar nėra nusivalę žemiškos kelionės dulkių ir kenčia skaistykloje.


Karmelitai – tai žmonės, kurie stengiasi įsiklausyti

Grupės „Kelionė“ vadovas
Gintaras Razgus atsisveikindamas
įteikia tėvui Benui Volbersui tradicinį
lietuviškos juodos duonos kepalą

Karmelitai nepamiršta savo bičiulių Lietuvoje ir retkarčiais vis atvyksta su jais susitikti. Net savaitę Šiauliuose viešėjo tėvas Tjeu Timermansas, atsakingas už karmelitų grįžimą į Lietuvą, bei Olandijos karmelitų provincijos provincijolas tėvas Benas Volbersas. Šiaulių vyskupijoje įsikūrusios karmelitų dvasingumo tarnybos nariai rūpinosi jų sutikimu, apgyvendinimu, organizavo susitikimus su tikinčiaisiais.


Kelionė gėrio ir grožio link

Kun. Robertas Grigas

Lietuviai keliauninkai pirmąją
kelionės dieną prie Poznanės

„...Gyvenimas tai kaip graži kelionė – Išsirengi, keliauji ir grįžti atgal...“
                            Jonas Aistis

Rugpjūčio 18-oji, ketvirta valanda ryto: sutartas telefono skambutis išplėšia iš gražaus sapno (jame keistos mažos šviesos būtybės bėgioja lygiu, tamsiu vandens paviršiumi; į nebylų klausimą, kaip jos neskęsta, kažkas maloniu balsu sako – jos bėgioja vandeniu taip, kaip įgudę pianisto pirštai klavišais...)


Sustiprino tikėjimo dvasią

VPU sielovados stotelės studentų ir dėstytojų kelionė į Krokuvą

Vadovicuose, prie popiežiaus
Jono Pauliaus II gimtojo namo-muziejaus

VPU sielovados stotelės, vienijančios katalikiškų pažiūrų dėstytojus ir studentus, organizuota kelionė į Krokuvą rugsėjo 30–spalio 1 dienomis visiems keliauninkams (daugiausia VPU studentams) paliko puikių įspūdžių. Kalbamės su kelionės organizatore VPU docente, sielovados stotelės kuratore Giedre Butkiene.


Paminėtos 1957 metų Vėlinės Kaune

Grupė minėjimo dalyvių
prie paminklo „Žuvome už Tėvynę“

Žinomas šalies fotomenininkas Algimantas Žižiūnas, 1957 metų tragiškų Vėlinių Kaune dalyvis, iniciatyvinės grupės vardu sukvietė minėtų istorinių Vėlinių dalyvius, liudininkus. Pasidalyti savo prisiminimais susirinko nedaug dalyvių, nors apie renginį buvo paskelbta keliuose laikraščiuose ir per radiją.

A.Žižiūnas pateikė statistikos duomenų iš KGB archyvų. Pagal sovietinės vidaus reikalų ministerijos duomenis, buvo suimti 105 Vėlinių dalyviai. Pagal KGB duomenis, buvo teisiami 124 Vėlinių dalyviai. Visiems buvo taikomi straipsniai už chuliganizmą. Nuo penkiolikos parų iki trijų mėnesių arešto – tokie buvo sprendimai. Savo prisiminimus apie šias Vėlinės papasakojo kauniečiai Zigmas Tamakauskas, Ramutis Dirsė, A.Venskevičius, šių eilučių autorius, Rimantas Matulis, perskaitęs KGB Lietuvoje ataskaitą Lietuvos komunistų vadui A.Sniečkui. Joje pažymėta, kad mitinge Kaune, prie paminklo „Žuvome už Tėvynę“, esančiame miesto centrinėse kapinėse Vytauto prospekte (tuometinis Lenino prospektas), dalyvavo apie 2000 žmonių. Saugumo agentai buvo persirengę civiliais drabužiais, įsimaišę į minią.


Aleksoto tiltas vėl veikia

Aleksoto tiltą atidaro (iš kairės):
Kauno arkivyskupas Sigitas
Tamkevičius, miesto meras
Arvydas Garbaravičius ir susisiekimo
ministras Petras Čėsna
Aliaus Koroliovo (ELTA) nuotrauka

Po beveik devynis mėnesius trukusio kapitalinio remonto praėjusį šeštadienį oficialiai atidarytas vienas seniausių Kaune Aleksoto tiltas. Pasibaigus atidarymo ceremonijai, pavakare šiuo tiltu atnaujintas eismas. Tilto atidarymo ceremonijoje dalyvavo miesto valdžios, Vyriausybės bei Katalikų Bažnyčios atstovai. Tiltą atidarė miesto meras Arvydas Garbaravičius, susisiekimo ministras Petras Čėsna ir Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, kuris ir pašventino tiltą.


Kelionė panemuniais

Tikybos mokytojos su Eržvilko
parapijos klebonu kun. Virgilijumi Rutkūnu

Mokytojų dienos proga Jonavos dekanas klebonas kun. Sigitas Bitkauskas tikybos mokytojams surengė kelionę panemuniais iki Jurbarko. Pirmiausia sustojome Raudondvaryje. Parapijos klebonas kun. Augustinas Paulauskas aprodė Raudondvario Kūdikėlio Jėzaus Teresės bažnyčią, papasakojo bažnyčios istoriją. Raudondvario dvaro rūmuose Pirmojo pasaulinio karo metais gyveno ir okupacinės kariuomenės spaudos skyriuje dirbo vokiečių rašytojas A.Cveigas. Raudondvaryje gimęs ir pas vietos vargonininką pradėjęs mokytis būsimasis kompozitorius Juozas Naujalis.


Bažnyčioje pagerbti krašto kūrėjai

Senosios Varėnos bažnyčia
pasipuošė Lietuvos vaikų piešiniais
M.K.Čiurlionio kūrybos tematika

Senoji Varėna. Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje paminėtos M.K.Čiurlionio gimimo 130-osios metinės, bažnyčioje buvo eksponuojami kompozitoriaus gimimo metinių proga sukurti visos Lietuvos moksleivių piešiniai, ,,Sidabrinės bitės“ ženklu ir savivaldybės premija apdovanotos šių metų ,,Sidabrinės bitės“ laureatės, po šv. Mišių bažnyčios žemutinėje salėje pristatyta alpinisto Vlado Vitkausko fotografijų paroda „Lietuvos vėliava pasaulio kalnų viršūnėse“.


Šv. Mykolo atlaidai – su trimis kunigais tėviškėnais

Jauniausias iš Griškabūdžio parapijos
kilęs kunigas Arūnas Užupis,
jo dėdė mons. Juozas Užupis
ir dabartinis klebonas
kun. Žydrūnas Kulpys

GRIŠKABŪDIS. Rugsėjo 25 dieną Kristaus Atsimainymo bažnyčioje vyko Šv. Mykolo atlaidai. Į juos atvyko trys iš šios parapijos kilę kunigai: Alytaus Šv. Liudviko parapijos altaristas Zigmas Gustainis, kilęs iš Mureikų kaimo, Alytaus dekanas Šv. Angelų Sargų parapijos klebonas Arūnas Užupis ir jo dėdė, Prienų Kristaus Apreiškimo parapijos altaristas mons. Juozas Užupis, kurių tėviškė – ta pati sodyba Vidgirių kaime. Visi trys kunigai aukojo šv. Mišias, o pamokslą pasakė mons. J.Užupis. Vyko eucharistinė procesija aplink bažnyčią. Atlaiduose dalyvavo ir būrys kraštiečių, atvykusių iš kitur.


Politinis helovynas

Petras KATINAS

Jauniaus AUGUSTINO piešinys

Jau nekalbant apie Lietuvos, bet ir daugelis užsienio šalių politologų ir politikos apžvalgininkų vieningai pripažįsta, jog po nepriklausomybės atkūrimo Lietuvoje dar nebuvo tokios kairiosios sudėties parlamento ir Vyriausybės, kokia yra dabar. Netgi „darbo, doros ir darnos“ vienvaldystės metais. Žinoma, kalbant apie kairiosios sudėties parlamentą pirmiausia turima galvoje ne vien tik išeiviai iš komunistinės nomenklatūros ar idėjinės parlamentarų pažiūros.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija