Atnaujintas 2005 lapkričio 11 d.
Nr.85
(1386)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai

Vilniuje restauruojama Šv. Stepono bažnyčia

Vilniuje restauruojama
Šv. Stepono bažnyčia
Roko Medonio (ELTA) nuotrauka

Vilniuje pradedama restauruoti viena seniausių sostinėje Šv. Stepono bažnyčia, esanti Vilniaus autobusų ir geležinkelio stočių rajone. Prie šios bažnyčios buvusiose kapinėse palaidotas garsus XVIII amžiaus architektas Laurynas Gucevičius - tai liudija išorinėje bažnyčios sienoje išlikusi įmūryta paminklinė lenta, nors kapinės buvo panaikintos prieš 140 metų.

Atnaujinti vieną seniausių sostinės bažnyčių, kurioje carinė valdžia buvo įrengusi kalėjimą, o sovietinė - gamyklos sandėlį, ėmėsi net trys restauratorių įmonės. Šiuo metu baigtas pirmasis pastato restauravimo etapas - pašalinus 300 kvadratinių metrų viršutinio tinko sluoksnio, buvo atidengti sgrafitinio ornamento fragmentai skliaute, apsidinėje dalyje, ant karnizų ir frizo.Taip pat atstatytas vienas iš dviejų bokštelių, kurį papuošė naujas metalinis kryžius. Spėjama Šv. Stepono bažnyčios pastatymo data - 1600 metai. Bažnyčia pastatyta jėzuito kunigo Simono Visockio iniciatyva už miestiečių surinktas lėšas. Kartu prie bažnyčios buvo pastatyta Šv. Lozoriaus ligoninė ir įrengtos kapinės. Pirmasis šio vėlyvojo renesanso bažnyčios pastato siluetas pavaizduotas 1648 metų F.Getkanto sudarytame Vilniaus gynybinių įtvirtinimų plane.

Įvairiems vienuolių ordinams priklausiusi bažnyčia ne kartą buvo perstatoma. Vyskupui Kazimierui Bžostovskiui atidavus bažnyčią vienuoliams rokitams, 1717 metais prie jos buvo pristatyta Šv. Roko koplyčia. Jiems pasitraukus, bažnyčia ir vienuolynas atiteko vienuolėms, kurios globojo apsikrikštijusias žydes. Per 1794 metų sukilimą, rusams bombarduojant miestą, buvo sugriauta zakristija, sunaikinta daug interjero elementų, tačiau 1801-1806 metais pastatas suremontuotas pagal italų architekto Pietro de Rosio projektą. Rusų valdžiai pašalinus vienuoles, 1863-1914 metais bažnyčios pastatai buvo naudojami miesto kalėjimui, o nuo XX amžiaus trečiojo dešimtmečio ją pradėjo supti pramoniniai pastatai. Nuo 1944 metų bažnyčia buvo prijungta prie gamyklos, o nuo 1950-ųjų joje buvo sandėliuojamos medžiagos. Pasak paveldo specialistų, šiuo laikotarpiu pastato interjeras buvo suniokotas labiau nei per karus, gaisrus ir plėšimus. Tik 1967-aisiais didelėmis pastangomis ji buvo įtraukta į vietinės reikšmės paminklų sąrašą.

Šiemet Kultūros paveldo departamentas Šv. Stepono bažnyčios fasadų konservavimo ir restauravimo darbams skyrė 100 tūkst. litų. Darbus žadama tęsti ir kitais metais.

Pagal Eltą

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija