Atnaujintas 2005 lapkričio 23 d.
Nr.88
(1389)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai

Poezija bičiuliavosi su muzika, daina ir rudeniu

Vladas VAITKEVIČIUS

Šventės svečiai (iš dešinės):
Vladas Vaitkevičius, Edmundas
Janušaitis, kun. Skaidrius
Kandratavičius ir jonavietis
kun. Jonas Čičirka

Dainuoja ansamblis „Ramunė“

Groja Dumsių kaimo kapelija

Spalio 22-ąją į Jonavą – XVI amžiaus kultūrininko Abraomo Kulviečio, Homero vertėjo Jeronimo Ralio, poeto ir vertėjo Aleksio Churgino, poetų Petro Vaičiūno, Vilijos Šulcaitės ir kitų kūrėjų saulėtekių ir saulėlydžių žemę – dalyvauti rajono poezijos klubo „Šaltinis“ rengiamoje tradicinėje poezijos ir muzikos šventėje „Palydėkim rudenį…“ susirinko poetai iš daugelio Lietuvos vietų. Rajono savivaldybės Kultūros centro Meno galerijoje – nerudeniškai gyva: girdėti pasilabinimai, džiaugsmo šūksniai, o ant grindų pabarstyti čežantys rudens klevų lapai tarsi klausia, kokį dvasingumo ir gėrio grūdą poetai per metus pasėjo žmonių sielose, kokį sunokino kūrybos vaisių. „Šaltinio“ pirmininkė, nepriklausomo Jonavos rajono laikraščio „Alio Jonava“ redaktorė, poetė Irena Nagulevičienė į renginį pakvietė vilniečius Alfredą Naktinį, Vytautą Viskantą, Juozą Elekšį, kauniečius Edmundą Janušaitį, Vladą Vaitkevičių, plungietę Janiną Matevičienę, kėdainiečius Genovaitę Sereikienę, Vitolį Laumakį, Vaclovą Volkų, kun. Skaidrių Kandratavičių iš Paberžės, šmaikštuolę kūno kultūros mokytoją Birutę Lengvenienę iš Rietavo, vepriškį (Ukmergės r.) Vincą Lukšą. Naujausių savo posmų paskaitė jonaviečiai: poetas, dailininkas, fotografas, buvęs Savivaldybės teatro aktorius Mindaugas Švėgžda, dainininkė, kelių ansamblių vadovė Nijolė Smolina, Didžiojo kunigaikščio Algirdo motorizuotojo pėstininkų bataliono darbuotoja Albina Jefimenko (beje, Jonavos krašto muziejaus Istorijos skyriuje veikė jos fotografijos paroda), Alfonsas Kalnietis, kūno kultūros mokytojas metodininkas Albinas Pavasaris, svajojęs būti alpinistu, Irena Nagulevičienė, ką tik išleidusi eilėraščių rinkinį „Praeities gelmės“ ir ta proga visų nuoširdžiai pasveikinta, išgirdome įdomių pirmą kartą šioje šventėje dalyvavusio kun. Jono Čičirkos eilių. Jų klausytojams nepašykštėjo ir dailininkė Stasė Kuzerytė-Ragelienė, poetės Danutė Kuliavienė ir Valentina Kašauskienė, Irena ir Rita Rakauskaitės. „Mūsų „Šaltinis“ būtų liūdnesnis, jeigu neturėtume muzikos sielos Gražinos Žaglinskienės, „Lietavos“ pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotojos, šiemet „Bardų“ festivalyje pelniusios žiūrovų prizą, dainuojančios įvairių poetų parašytus tekstus“, – džiaugėsi I.Nagulevičienė, ir Gražinos balsas ir gitaros garsai švelniai apglėbę pakėlė ir nuskraidino poeto žodžius… Bardas E.Janušaitis, padainavęs ir paskaitęs eilių, gimtadienio proga susilaukė ne tik širdingų sveikinimų, bet ir dovanėlių.

Už aktyvią literatūrinę veiklą ir 65-mečio proga poetas Petras Zlatkus buvo apdovanotas Jonavos rajono savivaldybės mero Bronislovo Liutkaus ir administracijos direktoriaus Edmundo Muloko Padėkos raštu. Rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus specialistė Kristina Paulauskienė įteikė Padėkos raštus moksleivių konkurso „Rudens motyvas“ nugalėtojoms Astai Jadzevičiūtei (Jonavos Senamiesčio gimnazija), Ievai Račkevičiūtei (Jeronimo Ralio vidurinė mokykla), Gabrielei Kloviūnaitei (Justino Vareikio pagrindinė mokykla), Rūtai Jadzevičiūtei (J.Vareikio pagrindinė mokykla) ir Alisai Kondrašovai (Politechnikos mokykla), bendru prizu apdovanojo Vaikų globos namų auklėtinius.

Visus maloniai nuteikė Senamiesčio gimnazijos moksleivių pagal I.Nagulevičienės eilėraščius parengtas literatūrinis montažas, Rūtos Vaikšnorienės eilėraščiai, kuriuos, pritardami gitaromis, dainavo sūnus Erikas ir jo bičiulis Marius, širdį gaivino ansamblis „Ramunė“, Dumsių kaimo kapelija.

Į Jonavos poezijos klubą „Šaltinis“ buvo priimti muzikantas ir poetas Mykolas Kručas bei Laimutė Šatienė.

Nutilo paskutinis muzikos akordas, paskutinis žodžio skiemuo, virptelėjo ant grindų gulintys medžių lapai, regis, ruošdamiesi skristi į kitų metų rudenį… Poetai, įsiamžinę nuotraukoje, pažadėjo vienas kitam būti gyvybingi, kūrybingi ir 2006-aisiais vėl susitikti Jonavoje.

Jonava

Ričardo ŠAKNIO nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija