Atnaujintas 2005 lapkričio 25 d.
Nr.89
(1390)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją

Šiame numeryje:

Krikščioniško
žodžio erdvėje

Kad paminklas
skambėtų:
Ramybė jums

Neįprastas žvilgsnis
į tautos šventovę

Ieškojęs gėrio
žmonių širdyse

Mirė vienas
iškiliausių kunigų

Mirė vyriausias
Lietuvos kunigas

Ir ligos naštos
slegiamas buvo
ištikimas Dievui
ir Bažnyčiai

Komisijų bumas

Apie politikus
guodėjus

Kodėl turtėja
Londonas?

Pašaukei, pašventei, pasiuntei Lietuvos pašvęstojo gyvenimo kongresas

Kazimieras DOBKEVIČIUS

VDU salėje vos tilpo
pašvęstojo gyvenimo atstovai
Autoriaus nuotraukos

Taip jau susiklostė, jog prieškariu ir po Antrojo pasaulinio karo pašvęstojo gyvenimo atstovai – vienuolės bei vienuoliai – nesurengė savo suvažiavimo dėl įvairiausių aplinkybių. Po karo vyko tikėjimo persekiojimas, ateizmo propaganda buvo brukama kiekviename žingsnyje, tad kada čia galvosi apie kongreso surengimą, jei nebuvo leidžiama katechizuoti vaikų, o kunigus už išsigalvotus nusikaltimus bausdavo laisvės atėmimu. Tik iškovojus laisvę ir nepriklausomybę vėl atgijo moterų ir vyrų pašvęstojo gyvenimo vienuolijų veikla. Šiuo metu Lietuvoje veikia 38 skirtingos moterų vienuolių kongregacijos. Seserų vienuolių yra apie 800. Tuo tarpu vyrų vienuolijų yra keturiolika, jose apie 200 brolių ir tėvų vienuolių.


Lietuvos tikinčiųjų teisių gynėjas

Jonas Kazimieras BURDULIS

Kanauninkas Michael Bourdeaux
(Maiklas Burdo) (trečias iš dešinės)
su savo bendradarbiais
iš Kestono instituto spaudos
konferencijoje atidarant parodą
M.Mažvydo bibliotekoje

Apie Kestono koledžą (Religijos ir komunizmo studijų centrą), dabar jau vadinamą Kestono institutu, jo veiklą ir reikšmę lietuvių tautai plačioji visuomenė iki šiol nebuvo deramai informuota. Tuo tarpu būtent Kestono koledžas ir ypač jo įkūrėjas bei vadovas Anglikonų Bažnyčios 8 kanauninkas Michael Bourdeaux (Maiklas Burdo) paliko ryškų pėdsaką mūsų tautos kovoje už tikėjimo laisvę tokioje dar netolimoje sovietinėje praeityje.


Kelionė gėrio ir grožio link

Kun. Robertas GRIGAS

Vytautas, Janina ir Saulius
Mastrichte. Būdinga Olandijos
miestams dviračių gausa

(Tęsinys. Pradžia Nr. 83, 85, 87)

Traukinys į Lurdą

Rugpjūčio 23-ioji. Su nepailstančiu, niekada nesinervinančiu mūsų palydovu P.Wennekesu riedame į Amersforto miestą. Stikliniais liftais spindinčiame naujos statybos daugiaaukščiame konferencijų name mūsų laukia Olandijos kalėjimų katalikų kapelionų vadovas diakonas Fredas van Ierselas. Pagyvenęs, ramus, malonaus veido vyras supažindina mus su Olandijos kalėjimų sielovados sistema. Ji grindžiama Bažnyčios ir valstybės atskyrimo principu – neleidžiama „misionieriauti“, atseit mėginti patraukti asmenį į kurį nors tikėjimą, tačiau norintiesiems leidžiama bendrauti su dvasininku ir gauti tikėjimo paslaugas. Veikia tarpreliginė kapelionų taryba, sudaryta iš katalikų, kalvinistų, judėjų, musulmonų, induistų atstovų. Kapelionų vado nuomone, daug katalikų sėdi kalėjimuose būtent dėl lengvųjų narkotikų legalizavimo.


Benediktas XVI sėkmingai tęsia katalikų ir žydų dialogą

Mindaugas BUIKA

Lapkričio 17 dieną Izraelio
prezidentas Mošė Kacavas
pakvietė popiežių Benediktą XVI
apsilankyti Izraelyje
EPA-ELTA nuotraukos

Popiežiaus Benedikto XVI susitikimas su Izraelio prezidentu Moše Kacavu savotiškai vainikavo pastarosiomis savaitėmis Romoje, Jeruzalėje ir visame pasaulyje plačiai paminėtas II Vatikano Susirinkimo deklaracijos dėl Bažnyčios santykių su nekrikščionių religijomis „Nostra aetate“ 40-ąsias metines. Susirinkimo tėvų beveik vieningai (2221 balsavo „už“ ir tik 88 „prieš“) priimtas dokumentas yra labiausiai žinomas ypatingos istorinės ir tikybinės krikščionių bendrystės su judėjais patvirtinimu. Jis sąlygojo tolesnį abiejų religijų supratimą, tarpusavio pagarbą ir bendradarbiavimą, kuris išsiplėtė vėlesniais dešimtmečiais ir ypač popiežiaus Jono Pauliaus II pontifikato laikotarpiu.


A.Merkel tapo Vokietijos kanclere

Naująją Vokietijos kanclerę
Angelą Merkel pirmasis
pasveikino Gerhardas Šrioderis
EPA-ELTA nuotrauka

Naująja Vokietijos kanclere išrinkta Angela Merkel. 51 metų politikę Bundestagas antradienį ketveriems metams paskyrė vadovauti krikščionių demokratų ir socialdemokratų koalicinei vyriausybei. Ji buvo vienintelė kandidatė į šį postą. Už krikščionių demokratų partijos lyderę A. Merkel savo balsus atidavė 397 deputatai iš 611. Kad būtų patvirtinta kanclere, jai būtų pakakę 308 balsų daugumos. Prieš A. Merkel balsavo 202 parlamentarai, 12 – susilaikė.

Vadinamoji plačioji koalicija Bundestage turi 448 deputatus. 226 mandatai priklauso krikščionims demokratams ir 222 – socdemams.


Akcijos

Petras KATINAS

Visi supermarketai, „belaukdami“ Kalėdų, jau pasipuošė kiniškais kalėdiniais žaisliukais bei kitais atributais. Ir kiekviename žingsnyje, ne tik prekybos centruose, bet ir dienraščiuose bei televizijos ekranuose mirga magiškas žodis – „Akcija“. Tai reiškia, kad tamstoms prekybininkai, tiksliau, jos bosai, siūlo vos ne veltui įsigyti tą ar kitą prekę. Daugiausia užsigulėjusį ir niekam vertą niekalą. Panašią „akciją“ sugalvojo ir Socialdemokratų partija bei Premjero patarėjų korpusas. Tautai buvo paskelbta, jog visi piliečiai gali pateikti internetu ar telefonu savo nuomonę apie susidariusią politinę situaciją ir užduoti klausimus Premjerui ne tik apie jo žmonos viešbučio privatizavimo reikalus ir tos privatizacijos skaidrumą ar teisėtumą, bet ir apie viską, kas vyksta valstybėje. Sudarytas įspūdis, jog tie tariami atsakymai yra Prezidento pareiškimo, kuriame jis ragino premjerą A.Brazauską „viešai ir atvirai atsakyti į visuomenei rūpimus klausimus“, išdava. Štai, gerbiamieji, kaip operatyviai Vyriausybės vadovas reaguoja į Prezidento norus ir pageidavimus! Tačiau šis visuomenės raminimo ir vyniojimo aplink pirštą triukas buvo sugalvotas patyrusių panašių akcijų organizatorių ir režisierių štabe kur kas anksčiau. Juk neatsitiktinai, dar likus dienai iki Premjero „atsakymų“ per televiziją, praėjusį antradienį, Socialdemokratų frakcijos Seime seniūnas J.Olekas džiaugėsi, kad žmonėms visiškai nerūpi A.Brazausko šeimos verslo reikalai, visokios „Draugystės“ ar „Šešupės“, o pensijos, rublinių indėlių grąžinimas ir t.t. Vadinasi, ir klausimai, ir atsakymai buvo iš anksto sugalvoti ir surežisuoti.


 

Piligrimų turizmo agentūra „JUVETURA“

kviečia sutikti šv. Kalėdas Vatikane
su Šventuoju Tėvu


gruodžio 21-29 dienomis.

Maršrutas: Vilnius – Znojimas – Viena – Paduja – San Maria di Angelis – Roma – Vatikanas – Venecija – Znojimas–Čenstakava. Išvykstama iš Vilniaus per Kauną, Prienus, Alytų, Lazdijus.

Kaina – 850 Lt + 40 eurų.

 

Vilnius, Bazilijonų g. 3. Tel./faksas: 8-5-2314006 (12-16 val.),
8-5-2645736 (nuo 18 val.), 8-671-33716 (mob.), 8-37-453039
.


Nelik be vienintelio katalikiško laikraščio

Du kartus per savaitę
TREČIADIENIAIS IR PENKTADIENIAIS

- religinių įvykių kronika iš visos Lietuvos
- žinios iš krikščioniškojo pasaulio
- garsūs atlaidai ir kitos bažnytinės šventės
- šmaikštūs politiniai komentarai
- diskusijos ir analizės
- atgaiva sielai ir dvasiai
- žymūs Bažnyčios ir kultūros žmonės
- skaitytojų nuomonės, laiškai, pastabos
- kultūra
- literatūros ir meno naujienos
- TV programos visai savaitei
(tik penktadieniais)

Kiekviename „Lietuvos pašto“ skyriuje
priimama prenumerata 2006 metams!
SKUBĖKITE!

„XXI amžiaus“ prenumeratos kainos (Lt):

Numeris Indeksas 1 mėn. 3 mėn. 6 mėn. 12 mėn.
Abu numeriai 0028 17 51 102 204
Abu numeriai
pensininkams
ir neįgaliesiems

0029 16 48 96 192
Tik trečiadienio
arba penktadienio
numeriai
0151, 0153 8,50 25,50 51 102
Tik trečiadienio
arba penktadienio numeriai pensininkams
ir neįgaliesiems
0152, 0154 8 24 48 96

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija