Atnaujintas 2005 gruodžio 2 d.
Nr.91
(1392)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai

Popiežius iškelia „lectio divina“ svarbą

Paminėtas dogminės konstitucijos „Dei Verbum“ 40-metis

Mindaugas BUIKA

Šventojo Rašto skaitymas
yra esminė Eucharistijos dalis
Vido VENSLOVAIČIO nuotrauka

Ateinančią savaitę bus paminėtas II Vatikano Susirinkimo, iškilmingai užbaigto 1965 m. gruodžio 8 d., 40-metis, tačiau daugelio svarbių jo dokumentų paskelbimo metinės vyksta jau kelis pastaruosius mėnesius. Ypač išsiskyrė prisiminimas 1965 m. lapkričio 18 d. paskelbtos dogminės konstitucijos apie dieviškąjį Apreiškimą „Dei Verbum“, pabrėžiant Šventojo Rašto studijų ir pamaldaus skaitymo reikšmę Bažnyčios ir kiekvieno tikinčiojo gyvenime. Vertingi buvo ir popiežiaus Benedikto XVI komentarai, mat jis, prieš keturis dešimtmečius būdamas jaunas teologas kunigas Jozefas Ratcingeris, kaip Susirinkimo ekspertas, aktyviai dalyvavo rengiant „Dei Verbum“ ir vėliau ją pristatant pasaulio tikinčiųjų bendruomenei.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija