Atnaujintas 2005 gruodžio 2 d.
Nr.91
(1392)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai

Kelionė gėrio ir grožio link

Kun. Robertas GRIGAS

Ligonių eilės, savanoriams padedant,
be perstojo eina prie Massabielle
grotos, kur 1858 metais šv. Bernadetai
apsireiškė Dievo Motina
ir ištryško gydantysis šaltinis

(Tęsinys. Pradžia Nr. 83, 85, 87, 89)

Popiet su Pauliumi aplankome didžiąsias Lurdo šventoves. Miestas tarsi savaime dalijasi į tris šiek tiek atskiras sritis: tai Lurdo dalis, kurioje gyvena vietiniai žmonės, viešbučių ir parduotuvių Lurdas, aptarnaujantis milžiniško piligrimų srauto poreikius, ir sakralusis Lurdas – pasaulinė katalikiškosios piligrimystės vieta. Į šventovių teritoriją, sąlyginai atribotą nuo „pasaulietinio Lurdo“, patenkama pro keletą vartų. Maldininkui, ties centriniais Šv. Mykolo vartais atsistojusiam veidu į šventoves, kairėje bus Šv. Juozapo vartai, vedantys į „parduotuvių Lurdą“, dešinėje – Gave de Pau upė, per kurios tiltus galima pasiekti bažnyčias ir Šv. Bernadetos regėjimų grotą su gydančiuoju šaltiniu.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija