Atnaujintas 2005 gruodžio 30 d.
Nr.99
(1400)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją

Šiame numeryje:

Tikėjimu darykime
pasaulį geresnį

Įsileiskime į savo
širdį Jėzų

Leiskime,
kad Jis mus surastų

Drąsiai skelbkite
ir liudykite tiesą
klystantiems

Ganytojas, matęs
tikrą žmonių
gyvenimą

Kad Tėvynėje
būtų šviesiau

Paskutinio lietuvio
saleziečio Italijoje
netekus

Paminėtas prelato
atminimas

Pagerbė buvusį vikarą

Eucharistiniuose
kongresuose
šv . Mišios aukojamos
ir lauke

Neapgaudinėkime
savęs ir kitų

Privalome rinkti
parašus

Šv. Kalėdos tėviškės
kaime

Skelbia „karą“ naftos
produktams

Ekologinis ūkis
ieško erdvės

Atgaivina senovinį
namų statymo būdą

Smurto ir sekso
propagavimas veda
į nusikaltimus

Negalime tylėti,
kai ardomas
teisingumas

Teisingai įvertinkime
kolaborantų veiklą

Visuotinis nuovargis

Libija atšaukė mirties
bausmę užsienio
medikams

Gulaguose mažai
pokyčių

Gerumo šviesą –
į kiekvieno širdį

Kad ten, kur yra nesantaika, užgimtų taika!

Šventasis Tėvas sveikina į Šv.Petro
aikštę Kalėdų iškilmėms
susirinkusius tūkstančius maldininkų

Dar prieš Kalėdas, Kūčių vakarą, popiežius Benediktas XVI savo namuose, ant darbo kambario palangės, uždegė žvakę, simbolizuojančią Kalėdų taikos troškimą. Tą pačią valandą Betliejuje, Jėzaus gimimo grotoje, irgi buvo uždegtas Kalėdų taikos žibintas. Kristaus ir Šventosios Žemės taikos temos buvo pagrindinės Šventojo Tėvo Kalėdų nakties šv. Mišių homilijoje.

„Viešpatie, – meldė Popiežius homilijos pabaigoje, – tebūnie Tavo valia! Padaryk, kad ten, kur yra nesantaika, užgimtų taika! Padaryk, kad apsireikštų meilė ten, kur viešpatauja neapykanta! Padaryk, kad išauštų šviesa ten, kur vyrauja tamsumos! Padaryk mus savo taikos pasiuntiniais!“

O sekmadienį, šv. Kalėdų rytą, Šv. Petro aikštėje Vatikane susirinkusiems maldininkams popiežius Benediktas XVI sakė: „Skelbiu jums didį džiaugsmą... Šiandien Dovydo mieste jums gimė Išganytojas. Jis yra Viešpats Mesijas“ (Lk 2, 10-11). Šia naktį vėl klausėmės piemenims tartų angelo žodžių ir vėl pajutome nuotaiką tos Šventosios Nakties, Betliejaus Nakties, kurią Dievo Sūnus tapo žmogumi ir, gimdamas varganame urve, apsigyvenamo tarp mūsų. Šią iškilmingą dieną vėl skamba angelo skelbimas, kuris ir mus, trečiojo tūkstantmečio moteris ir vyrus, ragina priimti Išganytoją. Tenebijo šiuolaikinė žmonija įsileisti Jį į savo namus, miestus, valstybes ir į kiekvieną žemės kampelį! Neseniai pasibaigusiame tūkstantmetyje ir ypač paskutiniais amžiais įvyko didžiulė technikos ir mokslo pažanga; šiandien turime didžiulius materialinius resursus. Tačiau jei technologijų eros žmogus pasiduos dvasinei atrofijai ir širdies tuštumai, jam grės pavojus tapti savo proto laimėjimų ir savo operatyvinių gabumų auka. Dėl to labai svarbu, kad jis atvertų savo protą ir širdį Kristaus Kalėdoms – išganymo įvykiui, kuris gali grąžinti viltį kiekvieno žmogaus gyvenimui.


Benediktas XVI įvertino
2005 metus

Šventojo Tėvo išskirtinė II Vatikano Susirinkimo vertinimų analizė

Mindaugas BUIKA

Popiežius Benediktas XVI
prieškalėdiniame susitikime
su Romos Kurijos nariais

Visą tarptautinę bendruomenę sukrėtusi popiežiaus Jono Pauliaus II mirtis ir jo epochinio pontifikato pabaiga, naujo popiežiaus Benedikto XVI išrinkimas didžiulio žiniasklaidos dėmesio susilaukusioje kardinolų konklavoje, ypatingas susitelkimas į Eucharistijos celebravimą su šiai temai skirta Pasauline jaunimo diena Vokietijoje bei Vyskupų Sinodo asamblėja Romoje, pagaliau prasmingas II Vatikano Susirinkimo uždarymo 40-mečio bei įvairių jo dokumentų aptarimas – visi šie pastarųjų mėnesių intensyviai išgyventi įvykiai leidžia pritarti daugelio ekspertų tvirtinimui, kad besibaigiantys 2005-ieji buvo tikrai istoriniai metai Bažnyčios gyvenime, turėsiantys didelės įtakos ir jos ateičiai.


Koplyčioje dovanojo širdies švieselę

Rokų klebonas kun. Virginijus
Gražulevičius už suteiktą šilumą
dėkoja vaikučiams

Rokai. Kalėdų stebuklas... Jo laukia visi – dideli ir maži, jauni ir seni, mylimi ir vieniši. Nesvarbu, kad ir kokio amžiaus būtume, kiekvieno mūsų viduje gyvena mažas vaikelis, kuris laukia dėmesio, šilumos ir meilės. Gruodžio 21 dieną Kauno lopšelio-darželio „Rokutis“ ugdytiniai surengė Kalėdinę akciją „Dovanoju širdies švieselę“.


Gerumas suvienijo

Kantičkinio giedojimo grupei
dėkoja Birštono klebonas
mons. Jonas Dalinevičius

Birštonas. Adventas – gyvenimo prasmės, savo santykių su Dievu apmąstymo laikas. Tai Kalėdų stebuklo laukimas… Ir čia pat – šių dienų triukšmas, reklama, materialinis gėrybių bei malonumų akcentavimas užgožia rimtį ir šio laikotarpio esmę. Tačiau ir šioje prieškalėdinėje tuštybės mugėje galima giliau pažvelgti ir pamąstyti apie Ateinantįjį, kasmet mūsų širdyse ir gyvenime užgimstantį Jėzų.


Vieni kitiems linkėjo vilties

Benjaminas ŽULYS

Į Kūčių šventę susirinko
nemažai žmonių
Ričardo ŠAKNIO nuotrauka

Ne vienas šimtas, o dar daugiau žmonių, kurie neišgali sočiau pavalgyti, kurie dėl vienokių ar kitokių priežasčių nepajėgia sudurti galo su galu, gerai žino Kaune, Partizanų gatvės penktuoju numeriu pažymėtą namą. Jame veikia Sriubos valgykla – čia kiekvieną darbo dieną varguoliai veltui gauna sriubos su duonos rieke. Šias patalpas išlaiko, sumoka už elektrą, šildymą, kitus komunalinius patarnavimus Kauno miesto savivaldybė, o maisto produktais pasirūpina „Caritas“ Kauno arkivyskupijos skyrius, valgyklos darbuotojos, kurių čia trys, jų pagalbininkai. Be to, atėjusieji iš gatvės dar gali nusiprausti duše, kuris, tiesa, dabar remontuojamas, bet tuoj vėl veiks.


Kelionė gėrio ir grožio link

Kun. Robertas GRIGAS

Pirėnai prie Gavarnie. Šios viršūnės
siekia iki 3 km aukščio

(Tęsinys. Pradžia Nr. 83, 85, 87, 89, 91, 93, 97)

Pagaliau, saulei vis labiau apšviečiant viršūnių ir tarpeklių kontrastus, mūsų autobusas stabteli ties viena siauryme, per kurią grakščiai permestas įstabus arkinis kūrinys – Napoleono tiltas. Važiuojame tolyn, kelias pradeda vingiuoti dar staigesniais serpantinais aukštyn ir ką tik pravažiuotą miestelį, kaip kregždžių lizdų kolonija „prisiklijavusį“ ant uolingo skardžio, netrukus jau pamatai iš viršaus, o pažvelgęs aukštyn virš savęs regi dar vieną ir dar vieną kelio kilpą, kuriomis skirta kopti į kvapą gniaužiantį aukštį mūsų autobusui...


Kas ką išbrauks

Petras KATINAS

Premjeras A.Brazauskas ir Seimo pirmininkas A.Paulauskas kategoriškai nesutinka su prezidento V.Adamkaus paskelbtu besibaigiančių 2005 metų rezultatų vertinimu. Taip pat iš aukščiausiosios valdžios vadovų ir partijų lyderių pasipylė ironiškos ir gana piktokos pastabos dėl Prezidento teiginio, jog praėję metai nesuteikė jam pasitenkinimo, kaip ir Lietuvos žmonėms, ir jeigu galėtų, jis šiuos metus išbrauktų iš savo gyvenimo. V.Adamkus pabrėžė, kad jo netenkino bendravimas su valdančiąja Seimo dauguma bei Vyriausybe. „Abi šios institucijos užsiiminėjo daugybe įvairiausių darbų, bet tiktai ne tokiais, kuriuos turėtų dirbti“, – sakė V.Adamkus.


2005 metai ir „XXI amžius“

Nors jau ir baigiame atsisveikinti su Kalėdų šventėmis, bet kalėdinis laikotarpis dar tęsiasi – jis baigsis tik su Trijų Karalių švente, kai gimusį Kūdikėlį Jėzų aplankė ne tik piemenėliai, bet ir išminčiai iš Rytų šalių. Laikui bėgant keičiasi mūsų supratimas apie gimusį Jėzų, apie Dievą, Kristaus duotų priesakų laikymosi reikšmę, apie Dievo kūrybos didingumą. Keičiasi ir mūsų supratimas apie save, kaip Dievo kūrinį.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija