Atnaujintas 2006 sausio 13 d.
Nr.4
(1404)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Užgeso Aukštaitijos žiburys

A†A mons. jubil. teol. dr. Jonas Juodelis (1921-1947-2006)

Mons. dr. Jonas Juodelis

Sausio 7 dieną mirė Panevėžio Šv. apašt. Petro ir Povilo parapijos klebonas emeritas mons. jubil. teol. dr. Jonas Juodelis. Jis gimė 1921 m. gegužės 21 d. Liudiškių vienkiemyje, Anykščių parapijoje. Mokėsi Anykščių pradinėje mokykloje ir progimnazijoje bei Panevėžio vyrų gimnazijoje. Nuo 1942 iki 1947 metų mokėsi Kauno tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje. Vyskupas K. Paltarokas 1947 m. birželio 29 d. Panevėžio Kristaus Karaliaus Katedroje įšventino jį kunigu.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija