Atnaujintas 2006 sausio 13 d.
Nr.4
(1404)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Minėjo kunigystės 50-metį

Kun. Vytautas Aloyzas Marozas
Broniaus VERTELKOS nuotrauka

PANEVĖŽYS. Kun. Vytautas Aloyzas Marozas rugpjūčio 20 dieną atšventė 75-erių metų sukaktį, o gruodžio 18 dieną minėjo auksinį kunigystės jubiliejų. Gruodžio 18 dieną Sumos šv. Mišias Šv. apaštalo Petro ir Povilo bažnyčioje aukojo kunigas jubiliatas su Panevėžio vyskupu Jonu Kaunecku ir vyskupu emeritu Juozu Preikšu.

Vytautas Marozas gimė 1930 m. rugpjūčio 20 d. Ramygaloje, religingoje šešių vaikų šeimoje. 1950 metais baigė Ramygalos vidurinę mokyklą ir įstojo į Kauno politechnikos instituto Statybos fakultetą. Studijuodamas Kaune ateidavo į Kauno Arkikatedrą pasimelsti, buvo uolus ministrantas.


Vaikai giedojo Jėzui

Jaunieji atlikėjai Ričardas,
Vitė ir Lukas

Kaunas. Nors šv. Kalėdų šventės jau praėjo, tačiau iš tikrųjų kai kurie akcentai dar papildo tų iškilių dienų dvasinį skambesį. Vienas tokių akcentų – praeitą sekmadienį Kaune, Šilainių Šv. Dvasios parapijos Šv. Mergelės ir Kankinės Kotrynos seserų vienuolyne įvykęs Kauno miesto vaikų kalėdinių giesmių festivalis. Jį surengė miesto Kultūros ir švietimo departamento Švietimo ir ugdymo skyrius, Šv. Mergelės ir Kankinės Kotrynos seserų vienuolynas, pagrindinis organizatorius – netoliese, kalno papėdėje, įsikūręs vaikų lopšelis–darželis „Dobilėlis“.


Staigmenų Kalėdos

MIEŽIŠKIAI. 2005 metais miestelis patyrė įvairių staigmenų. Be liūdnų (mirė klebonas kun. Kostas Balsys), aplankė ir džiugios. Viena jų - paskirtas naujas klebonas kun. Rimantas Visockis. Jaunas, energingas kunigas šeimininko žvilgsniu apžiūrėjo parapijos pastatus ir numatė veiklos gaires. Greitai rado bendrą kalbą su seniūnija, su bendruomene, suaktyvino Pastoracinės tarybos veiklą. Dabar parapijiečiai laukia netikėtumų. Visus stebina draugiškas klebono bendravimas su žmonėmis, supratingas atidumas, parama.


Kiekvienas turėtume padėti, kai Dievas perteklių duoda

Prie Kūčių stalo – 118 varguolių

Vladas ir Darius Zubrai
su Alytaus Šv. Angelų sargų
parapijos „Caritas“ vadove
Aldona Vasiliauskiene
Zitos Stankevičienės nuotrauka

ALYTUS. Šv. Angelų Sargų parapijos „Caritas“ savanoriai Kūčių stalą šiemet padengė net 118-ai nelaimėlių. Susirinkusiuosius kalėdaičiais apdalijo, pasninko valgiais nukrautą stalą palaimino dekanas kun. Arūnas Užupis. Silkių, žuvų ir aliejaus šventėms padovanojo ištikimiausia rėmėja parduotuvė „Maxima“ ir varguolius dažnai šelpianti kooperatinė bendrovė „Alytaus prekyba“. Mielinių kepinių nepagailėjo kepyklėlė „Rixa“ ir „Maximos“ kepėjos. Pagardų ir pomidorų padažo atseikėjo „Stiklinis“ restoranas, o cukraus ir gaiviojo gėrimo – AB „Alita“. Daržovių įvairioms mišrainėms atvežė Rožučių kaimo ūkininkai Monikutė ir Vladas Zubrai. Šie atjautūs geradariai Kūčių stalui pririnko ir kelis maišus gražesnių obuolių.


Vyskupo apsilankymas pradžiugino ir suaugusiuosius, ir vaikus

Kalėdų Seneliui į pagalbą atėjo
Varnių parapijos klebonas
kan. Jonas Petrauskis ir nykštukas

VARNIAI. Šv. Kalėdų antrą dieną, gruodžio 26-ąją, Telšių vyskupas dr. Jonas Boruta svečiavosi Varniuose. Tiesa, Varnių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus parapijos klebonas kanauninkas Jonas Petrauskis truputį nerimavo, ar vaikai, išsidūkę prie kalėdinių eglučių, nepamirš susitikimo su vyskupu, apie kurio atvykimą jau buvo pranešta iš anksto. Ir susitikimo diena pasitaikė žvarboka. Susitikimas su vyskupu buvo numatytas pusę dvylikos dienos, tačiau vaikai ir jaunimas jau apie dešimtą valandą būriavosi prie Šv. apaštalo Petro ir Pauliaus Katedros. Tad klebono nerimas atlėgo.


Pagerbė garsųjį kompozitorių

TIRKŠLIAI.Kristaus Karaliaus bažnyčioje klebonas kun. Antanas Beniušis aukojo šv. Mišias už kraštietį kompozitorių Konradą Kavecką minint jo gimimo 100-ąsias metines. Bažnyčioje K.Kavecko ir kitų kompozitorių kūrinius atliko Savivaldybės kultūros centro mišrus choras „Draugystė“ (vadovas Ričardas Grušas). Anksčiau jam yra dirigavęs ir K.Kaveckas. Bažnyčios šventoriuje buvo atidengtas paminklas garsiajam kompozitoriui ir memorialinė lenta. Muzikologas Vaclovas Juodpusis pažymėjo, kad nors maestro Lietuvoje buvo labiau žinomas kaip kompozitorius, tačiau iš tiesų jis prisimintas ir kaip puikus vargonininkas, atlikdavęs ne tik lietuvių, bet ir kitų tautų garsių kompozitorių kūrinius.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija