Atnaujintas 2006 sausio 13 d.
Nr.4
(1404)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Staigmenų Kalėdos

MIEŽIŠKIAI. 2005 metais miestelis patyrė įvairių staigmenų. Be liūdnų (mirė klebonas kun. Kostas Balsys), aplankė ir džiugios. Viena jų - paskirtas naujas klebonas kun. Rimantas Visockis. Jaunas, energingas kunigas šeimininko žvilgsniu apžiūrėjo parapijos pastatus ir numatė veiklos gaires. Greitai rado bendrą kalbą su seniūnija, su bendruomene, suaktyvino Pastoracinės tarybos veiklą. Dabar parapijiečiai laukia netikėtumų. Visus stebina draugiškas klebono bendravimas su žmonėmis, supratingas atidumas, parama.

Neseniai atvykęs klebonas įsitraukė į parapijos gyvenimą ir visur suspėja padėti bei inicijuoti dvasingus renginius. Praeitą rudenį vyko Miežiškių mokyklos 120 metų jubiliejus. Kunigas ne tik iškilmingas šv. Mišias aukojo, bet ir fejerverkus užsakė. Kraipė galvas miežiškėnai, stebėjosi, ėjo pažiūrėti net ir tie, kurie dažniausiai iškilmėse nedalyvauja, tos mokyklos nebaigę, bet jaučiasi su ja susiję.

Šiemet daugelis svarstė, kuo per Kalėdas nustebins jaunasis klebonas. Ir nustebino. Po pamaldų jis paprašė neskubėti išeiti, o pats su dviems Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos klierikais – Justu Jasėnu ir Andriumi Meškausku – atsistojo prie durų ir išeinantiesiems spaudė rankas, sveikindami sulaukus šv. Kalėdų. Pasveikintųjų akys švytėjo: džiugiai sujaudino pagarba žmogui, šitiek dvasinės energijos gauta.

Džiaugsmu šviečiančiomis akutėmis po dviejų dienų, gruodžio 27-ąją, iš bažnyčios išėjo per šimtą vaikų. Klebonas į kalėdinę eglutę pakvietė parapijiečių vaikus ir vaikaičius, pažadėjo dovanėlių. Aišku, jų reikėjo kelių maišų. Dėl to kunigas Velžio gyvenvietėje suorganizavo adventinę susitelkimo ir labdaros vakaronę, į kurią globėju pakvietė rajono merą Povilą Žagunį, remėjais – verslininkus. Vakaronėje Miežiškių kultūros centro darbuotojai ir meno mėgėjai parodė teatralizuotą vaizdelį ,,Kūčių vakaras“. Jie pasakojo apie Kūčių tradicijas: virš stalo – sodas su paukščiukais, ant stalo – viena tuščia lėkštelė išėjusiesiems ir toli esantiems, primenama būtinybė lankyti vienišus ir neįgaliuosius. Meno vadovės Linos Kairytės vadovaujami trys ansambliai ir Kazlauskų šeima atliko kalėdines giesmes bei dainas. Po to klebonas dalijo kalėdaičius. Prie palaiminto vaišių stalo sėdo apie šimtą vakaronės dalyvių.

Bažnyčioje vaikų darbo žaislais papuošta didžiulė eglė trečiąją Kalėdų dieną sulaukė mažųjų. Klebonas pasveikino susirinkusiuosius, pasiūlė padėkoti rėmėjams, patarė pasidairyti, ar kur nepasislėpė Kalėdų Senelis. Bet buvo ir tokių, kurie susirūpinę žiūrėjo į jų padarytus žaisliukus, ne visai matomai kabančius ant eglutės. Gali atvykęs Kalėdų Senelis nepastebėti tos grožybės. Ir štai, lydimas muzikanto (Audronė Kirsnienė) ir Snieguolės (Birutė Petrulaitienė), jaunas, vikrus Kalėdų Senelis įvažiuoja... riedučiais! Niekas neatpažįsta didžiule barzda pasipuošusio balsingojo dainininko Rolando. Lauktus svečius klebonas pakvietė drauge su visais švęsti Eucharistiją. O vėliau vaikai susikibę bėga paskui Kalėdų Senelį ir Snieguolę, per suaugusiųjų sudarytą „tunelį“ neria „traukinukas“... Klebonas šypsosi patenkintas, nors ką tik susirūpinęs ėjo rodyti meistrams remontuotiną bažnyčios stogą. O vaikai sušilo, išdrįso prisiartinti prie Senelio, ir už dovanėlę padeklamuoti eilėraštį. Linksmi vaikų veidai, klebonas kviečia juos kuo dažniau lankytis bažnyčioje.

Visi spėliojo, ar taip įdomu bus kultūros centre, naujamečiame šou „Miežiškių žvaigždės 2005“. Ėjo ten ir kai kurie vaikai, buvo aktyvūs žiūrovai. Vakare klebono visgi laukė staigmena. Vakaronėje „Miežiškių žvaigždės 2005“ paaiškėjo vieninga bendruomenės nuomonė: kleboną kun. R.Visockį išrinkti Metų žmogumi. Tą žinią vakaronės dalyviai sutiko audringomis ovacijomis.

Ona BARTULYTĖ

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija