Atnaujintas 2006 sausio 13 d.
Nr.4
(1404)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Telšių vyskupijoje

Telšių dekanate

Vyskupo apsilankymas pradžiugino ir suaugusiuosius, ir vaikus

Vyskupas dr. Jonas Boruta
prie prakartėlės dovanoja
vaikams šventus paveikslėlius
(kairėje – diakonas Klemensas
Jaraminas ir Kalėdų Senelis)

Kalėdų Seneliui į pagalbą atėjo
Varnių parapijos klebonas
kan. Jonas Petrauskis ir nykštukas

VARNIAI. Šv. Kalėdų antrą dieną, gruodžio 26-ąją, Telšių vyskupas dr. Jonas Boruta svečiavosi Varniuose. Tiesa, Varnių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus parapijos klebonas kanauninkas Jonas Petrauskis truputį nerimavo, ar vaikai, išsidūkę prie kalėdinių eglučių, nepamirš susitikimo su vyskupu, apie kurio atvykimą jau buvo pranešta iš anksto. Ir susitikimo diena pasitaikė žvarboka. Susitikimas su vyskupu buvo numatytas pusę dvylikos dienos, tačiau vaikai ir jaunimas jau apie dešimtą valandą būriavosi prie Šv. apaštalo Petro ir Pauliaus Katedros. Tad klebono nerimas atlėgo.

Dar prieš pusę dvylikos sugaudė bažnyčios varpai pranešdami, kad į Varnius įvažiavo vyskupas su savo palyda: vyskupo sekretoriumi kunigu Remigijumi Saunoriumi, sekretoriais diakonais Viktoru Daujočiu ir Klemensu Jaraminu. Vaikai iš to džiaugsmo net pradėjo ploti. O dar prieš šv. Mišias klebonas kan. J.Petrauskis tikintiesiems perskaitė Telšių vyskupo laišką, skirtą Šventosios šeimos šventei.

Iškilmingai su savo palyda atlydėtas, vyskupas prie altoriaus trumpai pasveikino visus su šv. Kalėdomis, o paskui pradėjo iškilmingą antrosios Kalėdų dienos šv. Mišių auką už Varnių parapiją, jos tikinčiuosius ir jaunimą. Jam patarnavo diakonai, šios parapijos varniškiai ministrantai, adoravo pulkas pasidabinusių varniškių mergaičių. Visus sužavėjo vyskupo homilija, skirta Kalėdoms.

Pasibaigus šv. Mišioms, visi tą dieną pamaldose dalyvavę vaikai vyskupo buvo pakviesti prie prakartėlės ir šalia jos žybsinčios kalėdinės eglutės. Čia tuoj atsirado ir Kalėdų Senelis su dovanų maišais. Vyskupas kartu su vaikais pasidžiaugė prakartėle, ganytojas priminė jos prasmę, pasikalbėjo su vaikais. Vyskupas apdovanojo vaikus šventais paveikslėliais, o Kalėdų Senelis traukė iš maišų dovanėles, jam talkino nykštukas ir šios bažnyčios klebonas kan. J.Petrauskis. Vaikai pasiryžo sekmadieniais lankyti bažnyčią, melstis namuose, būti mandagūs, augti dorais katalikais.

Vyskupo J.Borutos apsilankymas Varniuose įnešė stiprybės bei užgimusio Kūdikėlio Jėzaus šilumos ir į suaugusiųjų, ir į vaikų širdis.

Pranciškus ŽUKAUSKAS

Autoriaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija