Atnaujintas 2006 sausio 13 d.
Nr.4
(1404)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Mažeikių dekanate

Pagerbė garsųjį kompozitorių

TIRKŠLIAI.Kristaus Karaliaus bažnyčioje klebonas kun. Antanas Beniušis aukojo šv. Mišias už kraštietį kompozitorių Konradą Kavecką minint jo gimimo 100-ąsias metines. Bažnyčioje K.Kavecko ir kitų kompozitorių kūrinius atliko Savivaldybės kultūros centro mišrus choras „Draugystė“ (vadovas Ričardas Grušas). Anksčiau jam yra dirigavęs ir K.Kaveckas. Bažnyčios šventoriuje buvo atidengtas paminklas garsiajam kompozitoriui ir memorialinė lenta. Muzikologas Vaclovas Juodpusis pažymėjo, kad nors maestro Lietuvoje buvo labiau žinomas kaip kompozitorius, tačiau iš tiesų jis prisimintas ir kaip puikus vargonininkas, atlikdavęs ne tik lietuvių, bet ir kitų tautų garsių kompozitorių kūrinius. Šiandien galime pasidžiaugti K.Kavecko dainomis ir giesmėmis, o viena garsiausių - „O Kristau, pasaulio valdove“, sukurta pagal poeto Bernardo Brazdžionio žodžius, skirta Lietuvos krikšto 600-osioms metinėms paminėti. Pasak V.Juodpusio, po šios giesmės atlikimo per radiją kompozitorių kolegos iš Muzikos akademijos labai gyrė ir sakė, kad jis tapo garsus pasaulyje. Muzikologo manymu, kompozitoriaus K.Kavecko meilė chorui pasireiškė ir tuo, jog dukrai duotas choristų globėjos Cecilijos vardas. Maestro nuolat domėjosi Mažeikių kraštu ir jo muzikiniu gyvenimu, visada stengėsi aplankyti gimtinę ir nebijodavo užeiti į bažnyčią. Maestro dukra Muzikos akademijos pedagogė Cecilija Kaveckaitė-Jamontienė sakė, jog jai teko daug kur koncertuoti su tėvu: jis vargonuodavo, o ji grodavo pianinu. Prof. Lionginas Abarius sakė, kad K.Kaveckas buvo ir jo bei daugelio dirigentų mokytojas, prisiminė, kaip drauge su juo lankydavosi miestuose ir miesteliuose chorų apžiūrose prieš dainų šventes. Matydamas, kad choras dar silpnokas ir nepakankamai paruoštas, maestro niekada neparodydavo savo nepasitenkinimo, būdavo atlaidus, stengdavosi pats diriguoti tokiam chorui tuo suteikdamas viltį, jog į kitą dainų šventę jį būtinai pakvies. Pasak L.Abariaus, kompozitorius niekada nebuvo piktas, o visada skleidė geraširdiškumą.

Beje, Mažeikių kultūros centre surengtoje konferencijoje „Konradas Kaveckas – Lietuvos muzikinės kultūros patriarchas“ taip pat įvyko sakralinės muzikos festivalis.

Robertas BUCKUS

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija