Atnaujintas 2006 sausio 13 d.
Nr.4
(1404)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Ištikimybė Krikšto sakramentui reiškia „taip“ gyvybės kultūrai

Mindaugas BUIKA

Krikštas šiandien yra didis
„taip“ gyvybei, „taip“ Kristui,
„taip“ tam, kuris įveikė mirtį“, –
sakė Šventasis Tėvas

Popiežius Benediktas XVI vėl nustebino įspūdingu pamokslu, - šį kartą pasakytu be iš anksto parengto teksto, - kuriame karštai gynė gyvybės kultūrą. „Mūsų laikais mes turime sakyti „ne“ plačiai išsiplėtojusiai mirties kultūrai. Sakydami „ne“ šiai kultūrai mes kartu turime stiprinti gyvybės kultūrą“, - kalbėjo Šventasis Tėvas praėjusį sekmadienį, sausio 8 dieną, Viešpaties Krikšto šventės homilijoje, tose apeigose taip pat pakrikštydamas grupę italų naujagimių.


Pagrįstos Šventojo Sosto rekomendacijos neokatechumenams

Mindaugas BUIKA

Popiežius Jonas Paulius II
su „Neokatechumeninio kelio“ vadovais
Kiku Argeliju, Karmen Ernandes
ir kun. Marijumi Peciu

Prieštaringos liturginių naujovių iniciatyvos

Prieš apžvelgiant naują popiežiaus Benedikto XVI potvarkį su rekomendacijomis, kad „Neokatechumeninis kelias“ ištaisytų savo liturginę praktiką pagal Bažnyčios normas, tarptautinėje katalikų žiniasklaidoje primenama įspūdinga prieškalėdinė Šventojo Tėvo kalba (žr. „XXI amžius“, 2005 m. gruodžio 30 d., Nr. 99) Romos kurijai, kurioje iškeliama eucharistinio pamaldumo reikšmė. Pasidžiaugęs, kad Bažnyčioje iš naujo atgyja Eucharistijoje esančio Viešpaties adoravimo tradicija, Popiežius priminė, kad, po II Vatikano Susirinkimo vykdant liturginę reformą, buvo susidariusi neigiama tendencija, kada „šv. Mišios ir adoracija dažnai priešpriešintos viena kitai: pagal tuo metu paplitusią sampratą eucharistinė duona yra pateikta valgyti, o ne kontempliuoti“.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija