Atnaujintas 2006 sausio 13 d.
Nr.4
(1404)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Sausio 13-oji

Sausio agresijos dienomis
tikintieji dažnai prašydavo
Švenčiausiosios Mergelės
Marijos pagalbos
Algirdo KAIRIO nuotrauka

Akistata su rusų tanku
Virgilijaus USINAVIČIAUS nuotrauka

Kas mes būtume be Sausio 13-osios? Beveidė minia, klajojanti supermarketų dykvietėm, išplėstais vyzdžiais, reginčiais vien savojo ego sukurtus miražus… Kas mes būtume be Kražių skerdynių, 1941-ųjų sukilimo, Romo Kalantos? Žmonių sambūris, uždarytas gimties ir mirties ciklo spąstuose, medituojantis vien haliucinuojančią gerovės vaivorykštę… Be Tėvynės, be tėviškės, be namų slenksčio…

Kas mes būtume be jų, beveik bevardžių, kraujo lašo, pakrikštijusio mūsų sielas amžinam buvimui – prieš mane ir po manęs… Kokia trumpa mūsų atmintis – ar galime greitosiomis pasakyti nors vieną vardą ar pavardę žuvusio Kražiuose, sukilimuose ar pagaliau tą taip netolimą Sausio 13-ąją? Greitosiomis pasakyti, įvardyti?

Kas mes būtume be kaltės jausmo prieš juos, išpirkusius mūsų dabartinį buvimą – skolon, jų gyvybės, jų bevardės aukos sąskaita kaltės jausmo – kad ne tu jų vietoje, kad tebesi, kad tuščiai bėga tavo dienos, už kurias sumokėjo jie. Kas mes būtume be pavydo – kad jie jau ten, Amžinybėje, o tu dar čia paskendęs profaniškoje pilkųjų savo dienų tėkmėje, o akistatos su raktininku – neišvengt…

Kas mes būtume be jų globos iš ten, iš aukščiau, jų visaapimančios, atlaidžios ir supratingos meilės mums, žemės kurmiams, įsiraususiems į savo suplikusio gyvenimo urvelius?

Kas mes būtume be jų vėlių nešamos vėliavos – geltonos, žalios gyvybės ir raudono kraujo spalvų? Be šitos iš istorijos glūdumų išnyrančios ir miglotos ateities ūkuose ištirpstančios procesijos – kas mes būtume?

Ir ar būtume išvis?

Algirdas PATACKAS

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija