Atnaujintas 2006 sausio 18 d.
Nr.5
(1405)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Teatro ir tekstilės meno sąšauka

Iš kairės: Vilniaus dailės akademijos
docentas Jonas Stankevičius,
šios aukštosios mokyklos antrakursė
Vaiva Klakauskaitė ir Panevėžio
galerijos „XX“ parodų
koordinatorė Rasuolė Kerbedienė

Per Tris Karalius Panevėžio J. Miltinio dramos teatre buvo atidaryta Vilniaus dailės akademijos Tekstilės katedros studentų darbų paroda. Ji veiks visą mėnesį.

Pristatydamas parodą, Tekstilės katedros docentas Jonas Stankevičius pasidžiaugė, jog turėjo itin gerą komandą ją rengiant. „Lietuvoje esu dalyvavęs rengiant dvidešimt tekstilės ekspozicijų, tačiau kitų tokių darbščių žmonių neteko sutikti“, - gyrė panevėžiečius svečias iš Vilniaus. Jis priminė, jog akademijoje yra sukauptas toks tekstilės dirbinių lobynas, jog iš jo galėtų surengti dar penkias tokias parodas.

Panevėžyje savo darbus eksponuoja Dailės akademijos antrų-ketvirtų kursų studentai, tarp jų yra ir užaugusių Panevėžyje. Vilniečių kūriniai atlikti įvairia technika, todėl čia nematysi monotonijos. Žavi studentų išradingumas ir kūrybiškumas.

Visi akademijoje tekstilės specialistus ruošiantys kursai turi po vieną atstovą iš Aukštaitijos sostinės. Doc. J.Stankevičius prisipažino, jog ir pats yra pusiau toks, mat yra kilęs iš Ramygalos. Tarp dabar besimokančių buvusių panevėžiečių savo darbais sugebėjo pelnyti nemažų pripažinimų.

Parodos dalyvių vardu kalbėjo antrakursė Vaiva Klakauskaitė. Ji irgi yra iš Panevėžio. Prieš tai Aukštaitijos sostinės dailės mokykloje mergina mokėsi tapybos.

Dramos teatro vadovas Rimantas Teresas ragino baigusius akademiją grįžti į Panevėžį ir savo darbais prisidėti prie jo puošimo. „Turbūt esu sugadintas žmogus, nes į meną žiūriu kaip į teatrą. Aš sakau: Dieve mano, kaip būtų gerai, jeigu tai būtų galima įgyvendinti scenoje“, – su humoro gaidelė sakė jis.

Parodos pristatyme dalyvavo miesto vicemeras Petras Luomanas. „Miestą puošia žmonės. Pastatai yra tik kaip jo dekoracijos. Smagu, kad Panevėžyje įvyko dviejų menų – teatro ir tekstilės – sąšauka“, – kalbėjo jis.

Bronius VERTELKA

Panevėžys

Autoriaus nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija