Atnaujintas 2006 sausio 18 d.
Nr.5
(1405)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Ar Lietuvoje reklama turi turėti ribas?

Nors pastaruoju metu susirūpinta mūsų tautos patriotizmo bei vertybių stoka ir kalbama, kokiomis priemonėmis reikėtų patriotizmą skatinti bei ugdyti, Lietuvos krikščionių demokratų jaunimo sekcija mano, kad pirmiausia reikėtų sustabdyti tyčiojimąsi iš vertybiškai brangių mūsų valstybės ir tautos simbolių.

Itin suaktyvėjo alkoholinių gėrimų reklama, kurioje stiprieji svaigalai prilyginami lietuvių tautos didvyriams, jų narsai, drąsai ir kovoms su išorės priešais. Pati alkoholio reklama jau daro žalą ragindama jį vartoti, o ypatingas poveikis, be abejonės, daromas jaunajai kartai, kai reklamos formuojama nuomonė, kad tik gerdamas degtinę būsi tikras vyras, stiprus ir drąsus žmogus.

Pernelyg dideliu tempu viena alaus darykla užsimojo keisti lietuvių įvaizdį ir būdą, klausdama: „Gal laikas keistis?“ Tenka tik apgailestauti, kad reklamų kūrėjai, matyt, stokodami tiek vaizduotės, tiek moralinio įsipareigojimo tradicijai, ima šaipytis iš Kristaus kančią simbolizuojančio Rūpintojėlio, kuris reklaminiuose plakatuose vaizduojamas su uždėtomis ausinėmis, o greta puikuojasi alaus buteliai. Keistai ir primityviai suvoktas modernumas!

LKD Jaunimo sekcija jau anksčiau yra išsakiusi nuomonę, raginančią reklamų kūrėjus ir užsakovus paisyti etikos ir moralės principų (dėl „Omnitel“, „Ežio“ reklamos), tačiau, matydami, kad panašūs atvejai kartojasi, turime pagrindo manyti, kad blogai veikia LR Reklamos įstatymas, kurio 3 straipsnio 1 punktas teigia, kad reklama turi būti „padori ir teisinga“, bei 4 straipsnio 1 punktas, draudžiantis reklamą, jeigu joje „pažeidžiami visuomenės moralės principai“.

Keistai atrodo ir dviprasmiški valdžios institucijų veiksmai: Sveikatos apsaugos ministerija kuria alkoholio prevencijos programas, tuo tarpu kitų įstatymų spragos ar neefektyvus jų taikymas ne tik leidžia propaguoti alkoholį, bet visiškai nekontroliuoja, kad ši reklama nepažeistų etikos normų. Tokia nevaldoma situacija žlugdo bet kokias gražias iniciatyvas skatinti mūsų piliečių sąmoningumą ar patriotiškumą.

Todėl kreipiamės į LR Seimo Pirmininką, prašydami ir siūlydami inicijuoti šio įstatymo kontrolės mechanizmo peržiūrą bei priimti papildomas įstatymines nuostatas bei poįstatyminius aktus, kurie kontroliuotų šio įstatymo efektyvų įgyvendinimą ir nuostatų laikymąsi.

Mindaugas LINGĖ,
Lietuvos krikščionių demokratų
Jaunimo sekcijos pirmininkas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija