Atnaujintas 2006 sausio 25 d.
Nr.7
(1407)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Naujas Karinių oro pajėgų vadas

Naujasis Karinių oro pajėgų
vadas pulkininkas Artūras Leita
(antras iš kairės) su artimaisiais
Zenono ŠIAUČIULIO nuotrauka

Sausio 20 dieną Kaune, Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčioje, vyko naujojo Karinių oro pajėgų (KOP) vado pulkininko Artūro Leitos, laikinai ėjusio Karinių oro pajėgų vado pareigas, inauguracijos ceremonija. Ketvirtojo Karinių oro pajėgų vado inauguracijos ceremonijoje dalyvavo krašto apsaugos ministras Gediminas Kirkilas, Kariuomenės vadas generolas majoras Valdas Tutkus, KOP kapelionas kun. Virginijus Veilentas, Lietuvos kariuomenės rūšių, pajėgų ir junginių vadai, kiti svečiai, naujojo vado artimieji.

A.Leita yra baigęs Syzranės aukštąją karo aviacijos mokyklą. Tarnybą Karinėse oro pajėgose A.Leita pradėjo 1992 metais kaip Aviacijos tarnybos grandies lakūnas. Plk. A.Leita yra pirmojo rango karo lakūnas, orlaiviais An2, Mi-2, Mi-8 iš viso yra skraidęs 1600 valandų. Nuo 2005 metų vasaros ėjo Karinių oro pajėgų vado pavaduotojo pareigas. Plk. A.Leitai – trisdešimt šešeri, vedęs, augina sūnų.

Karinėse oro pajėgose šiuo metu tarnauja ir dirba apie 1000 profesionaliosios karo tarnybos karių ir civilių tarnautojų.

XXI

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija