Atnaujintas 2006 sausio 25 d.
Nr.7
(1407)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Buvę deputatai paminėjo Sausio įvykius

Prel. doc. dr. Vytautas Steponas
Vaičiūnas (kairėje) apdovanoja
Kauno deputatų klubo prezidentą
Kęstutį Ignatavičių (viduryje)

Kauno deputatų klubas neseniai pažymėjo savo gyvavimo dešimtmetį. Tai unikalus miesto klubas, kuris visuomenei gerai pažįstamas savo veiklos rezultatais.

Šio klubo ir miesto savivaldybės iniciatyva Sausio 13-osios metinės paminėtos buvusioje centrinėje miesto gynybos būstinėje – savivaldybėje. Susirinkusieji iškilmingumo ir susikaupimo dvasią pajuto, kai J.Gruodžio konservatorijos smuikininkių ansamblis palietė savo instrumentų stygas. Visi susirinkusieji sugiedojo Lietuvos himną. Deputatų klubo prezidentas K.Ignatavičius priminė tų dienų įvykius budėjimo žurnalų ištraukomis, kurie dar laukia savo vietos Kauno miesto muziejuje. Prisiminimais dalijosi pirmasis miesto Tarybos pirmininkas G.Pukas, žurnalistas M.Patašius, buvęs „žvalgų“ grupės narys L.Vainius. Miesto vadovų vardu sveikino visus ir perdavė linkėjimus miesto meras A.Garbaravičius.

Įspūdingai ir teisingai apie iškovotos laisvės reikšmę lietuvių tautai ir dabartines akivaizdžias moralinio ir materialinio gyvenimo problemas kalbėjo VDU Teologijos fakulteto dekanas doc. dr. Vytautas Steponas Vaičiūnas. Minėjimo pabaigoje visų laukė siurprizas: pirmosios miesto Tarybos deputatai – laisvės gynėjai mieste ir kartu veikusios organizacijos ar įmonės buvo apdovanoti Kauno deputatų klubo ženklais – įspūdingomis metalo grafikos plokštelėmis. Kaip įprasta, minėjimas užbaigtas klubo himnu.

Doc. dr. Julius Antanas BALTRUKONIS,
Kauno deputatų klubo viceprezidentas

Zenono ŠIAUČIULIO nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija