Atnaujintas 2006 vasario 8 d.
Nr.11
(1411)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Organizuotos karitatyvinės veiklos principai

Mindaugas BUIKA

Popiežiaus Benedikto XVI dokumentai
įgyja vis didesnį svorį
Bažnyčios ir visuomenės gyvenime

Meilės tarnystė –

Bažnyčios prigimtyje

„Artimo meilė, grindžiama Dievo malone, yra pirmoji ir svarbiausia atsakomybė ne tik kiekvieno atskiro tikinčiojo, bet ir visos bažnytinės bendruomenės įvairiu lygiu: nuo vietinės bendruomenės iki dalinės Bažnyčios ir iki visuotinės Bažnyčios ištisai“, – rašo popiežius Benediktas XVI savo pirmojoje enciklikoje „Deus Caritas est“, kurios čia aptariamą antrąją dalį galima įvardyti kaip svarų katalikų socialinio mokymo dokumentą. Iš tikrųjų šioje dalyje, pavadintoje „Bažnyčios, kaip „meilės bendruomenės“, meilės praktika“, aptariami karitatyvinės veiklos principai, Bažnyčios ir valstybės politikos santykis bei kritika marksistinio suvokimo socialinio teisingumo atžvilgiu.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija