Atnaujintas 2006 vasario 8 d.
Nr.11
(1411)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Pagerbti Lietuvai nusipelnę menininkai

Vasario 2 dieną tragiškai žuvusio dramaturgo Raimundo Samulevičiaus kapas Petrašiūnų kapinėse buvo papuoštas gyvų gėlių puokštėmis, sužibo žvakių liepsnomis. Prieš 25-erius metus dramaturgas buvo nušautas Vilniuje, KGB pulkininko bute…

Anksti į Amžinybę išėjusį gabų ir labai mielą žmogų, turėjusį kažkokį niekam nesuprantamą septintąjį jausmą, visada prisimena jo draugai ir bičiuliai. R.Samulevičius savo kūriniuose herojų lūpomis kalbėjo apie šūvius. Mėgo piešti – o Viešpatie, keliolika metų prieš žūtį nusipiešė autoportretą su užklijuota dešine akimi. Tas portretas dabar Maironio lietuvių literatūros muziejuje. Dramaturgas buvo nušautas į dešinę akį…

Kauno miesto savivaldybės mero pavaduotojas Kazimieras Kuzminskas, savivaldybės darbuotojai Danutė Marcinkevičienė, Vida Jasaitytė, Irena Simonaitienė, keletas giminių, Lietuvos rašytojų sąjungos Kauno skyriaus pirmininkas Petras Palilionis, poetas Aleksas Dabulskis, Maironio lietuvių literatūros muziejaus direktorė Aldona Ruseckaitė, jos pavaduotoja Raminta Antanaitienė, padėję gėlių, pasimeldę už mirusiuosius, dar ilgai šnekučiavosi apie čia pat palaidotus tris žymius žmones: R.Samulevičių, jo motiną „Šypsenos“ ordininkę, tautodailininkę Stasę Samulevičienę ir pasaulinio garso dailininką Antaną Samuolį. Po to aplankė poeto Bernardo Brazdžionio kapą – padėjo gėlių, uždegė žvakių, pasimeldė.

Paskui visi pusvalandžiui užsuko į Samulevičių namus Žaliakalnyje. Kai šie žmonės buvo gyvi, jų namuose nuolat lankydavosi talento gerbėjai, draugai, pažįstami ir norintieji susipažinti. Šių namų durys buvo atviros visiems. Jų namuose visada būdavo linksma ir jauku. Buvusias tradicijas puoselėja dabar čia gyvenantys giminaičiai Jolita ir Vladas Pukiai.

Vakare visi bičiuliai susirinko į šv. Mišias Prisikėlimo bažnyčioje. Tą pačią dieną šv.Mišios buvo aukojamos ir už žymų poetą B.Brazdžionį. Jas aukojo vyskupas Juozas Preikšas ir dekanas kun. Vytautas Grigaravičius, giedojo Kauno muzikinio teatro solistė Rita Preikšaitė.

XXI

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija