Atnaujintas 2006 vasario 8 d.
Nr.11
(1411)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Don Kichoto arklys

Danutė ŠATIENĖ

(Pabaiga. Pradžia Nr. 9)

Mamūnė Baronienė saugos tą rožinį, sugebės persiųsti į užsienius pasitraukusiai Vytauto šeimai; jo brolis Donatas vėliau perduos rožinį Lietuvos atstovybei Vašingtone. 1988 metų rudenį Vytautas, pagaliau išleistas aplankyti artimųjų, maloniai p. Stasiui Lozoraičiui leidus, nusifotografuos prie įstiklintos spintos, kurioje, be kitų relikvijų, saugomas ir jo rožinis.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija