Atnaujintas 2006 vasario 8 d.
Nr.11
(1411)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Dėl sporto rūmų statybos Nemuno saloje

Kauno miesto gyventojų susirinkimo rezoliucija

 

LR Seimo pirmininkui A.Paulauskui, Ministrui pirmininkui A.Brazauskui, Kauno miesto merui A.Garbaravičiui,
Kauno miesto tarybos nariams

Piliečių judėjimas „Kitas pasirinkimas“, atsiliepdamas į Kauno miesto gyventojų susirūpinimą dėl Sporto rūmų statybos projekto svarstymo eigos, sukvietė gyventojų susirinkimą-diskusiją tema: „Ar naujų sporto rūmų statyba Nemuno saloje vienintelis ir teisingas sprendimas?“.

Susirinkimas konstatavo, kad Kaunui ir „Žalgirio“ krepšinio komandai naujus Sporto rūmus būtina pastatyti iki 2011 metais įvyksiančio Europos krepšinio čempionato, taip pat ir tai, kad savivaldybės administracija bei miesto Taryba šiuo klausimu sprendimus priiminėjo laikydamasi viešai paskelbto kito termino – 2007 metų. Taip dėl nepagrįsto skubotumo buvo priimti didžiajai daliai kauniečių nepriimtini ir nesuvokiami sprendimai – sporto areną statyti Nemuno saloje, prie būsimojo „Akropolio“. Statybą nutarta finansuoti tik iš miesto biudžeto lėšų, kurios sąmatinė vertė siekia 153 milijonus litų, o koncesininku siekiama patvirtinti vienintelį trečiojo (!) konkurso dalyvį – Prancūzijos kompaniją. Ši kompanija turėtų pastatyti ir 25 metus prižiūrėti objektą. Tik po to, išmokėjus visas skolas bankams, jau reikalaujantys remonto Sporto rūmai pereitų savivaldybės žinion. Per tokį ilgą laiką skolose skęstantis miestas virstų sporto arenos statybos įkaitu ir negalėtų gerai tvarkytis ir vystytis. O privataus kapitalo atstovams leidžiant Sporto rūmus statyti toliau nuo miesto centro, daugeliui metų į priekį nenukentėtų miesto biudžetas, liktų lėšų ir kitų miesto dalių tvarkymui bei priežiūrai, nebūtų transportu perkrautas miesto centras, nedidėtų oro tarša, nenukentėtų miesto centro architektūrinė darna, būtų išsaugotos taip reikalingos erdvės bei rekreacijai skirti žalieji plotai. Rūmai būtų pastatyti greičiau ir pigiau. Labiau tikėtina, kad privačioms Sporto rūmų statyboms Vyriausybė suteiktų nacionalinės svarbos objekto statusą.

Susirinkimas konstatavo, kad Kauno miesto savivaldybės administracijos ir miesto Tarybos sprendimai Sporto rūmų statybos Nemuno saloje klausimu neatitinka daugumos kauniečių lūkesčių, nes nepakankamai atsižvelgta į problemos svarbą ir aktualumą, ignoruota nepriklausomų įvairių sričių specialistų nuomonė. Privataus kapitalo atstovų pasiūlymai nebuvo priimti svarstyti. Trūko viešumo, skaidrumo ir informacijos, prieinamos kiekvienam piliečiui. Iki šiol projektas taip ir nėra tinkamai eksponuotas, kad būtų galima įvertinti Sporto arenos ir „Akropolio“ ansamblio privalumus ir trūkumus. Savivaldybės administracija nesudarė sąlygų viešoms piliečių ir visuomeninių organizacijų diskusijoms.

Žinoma, kad Seimo Audito komitetas Koncesijos įstatymą antikorupciniu požiūriu įvertino neigiamai – kaip turintį daug trūkumų, sudarančių palankias sąlygas galimai korupcijai parenkant arba nustatant koncesijos sąlygas.

Susirinkimas nutaria:

1. Reikalauti, kad Kauno miesto Taryba atšauktų skubotą nutarimą dėl Sporto rūmų statybų Nemuno saloje vardiniu balsavimu ir būtų atlikta kvalifikuota, nepriklausoma Sporto rūmų (kartu su „Akropolio“ kompleksu) ekspertizė, taip pat, kad abiejų projektų kompleksas būtų išsamiai pristatytas visuomenei.

2. Sustabdyti derybas su koncesijos konkurso dalyviu – Prancūzijos kompanija.

3. Neklampinti miesto biudžeto į dideles ir ilgametes skolas, sprendžiant šio komercinio objekto statybos ir tolesnio jo naudojimo klausimą.

4. Nedelsiant paskelbti naują konkursą Sporto rūmų statybos vietai surasti. Statinio projektavimą ir statybą perduoti privačiam kapitalui viešo konkurso būdu, o Kauno miesto savivaldybė neturėtų prisiimti jokių finansinių įsipareigojimų. Siekti, kad, išaiškinus Sporto rūmų statybos konkurso nugalėtoją, statomi rūmai įgytų nacionalinės svarbos objekto statusą.

5. Savivaldybėje svarstant rūmų statybos klausimus, į darbo grupes įtraukti nepriklausomus specialistus bei nevyriausybinių organizacijų atstovus.

6. Reikalauti, kad svarstant projektą savivaldybės institucijos privalomai atsakytų į visuomenės ir specialistų išsakytas pastabas.

7. Nemuno sala turėtų tapti moderniai sutvarkyta miesto žalia viešąja erdve, skirta poilsiui ir (ne masinėms) pramogoms, kurio projektui turėtų būti skelbiamas architektūrinis konkursas.

Susirinkimo pirmininkai

Rūta Zabielienė,
Raimondas Savickas

Balsų dauguma rezoliucija priimta piliečių judėjimo „Kitas pasirinkimas“ sušauktame Kauno miesto gyventojų susirinkime

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija