Atnaujintas 2006 vasario 15 d.
Nr.13
(1413)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Pagerbti Kauno menininkų laureatai

Muzikinio teatro solistę
Ritą Preikšaitę pasveikinti
atvyko (iš kairės) brolis,
tėvas ir dėdė vyskupas
Kazimiero Dobkevičiaus nuotrauka

Kauno meno kūrėjų asociacijos sprendimu miesto Rotušėje buvo įteiktos laureatų premijos ir diplomai penkiems geriausiems Kauno menininkams kauniečiams, savo laimėjimais ir darbais žinomiems ne tik Kaune bei Lietuvoje, bet ir užsienyje. Premija ir diplomas įteikti kompozitoriui Vidmantui Bartuliui, beje, 1996 metais jau apdovanotam Nacionaline premija. (2003 metais Lietuvos kompozitoriai paskelbė jį Metų kompozitoriumi.) Šį kartą kompozitorius apdovanotas už Koncertą dviem smuikams ir simfoniniam orkestrui, simfoniją „Sodas“ ir oratoriją „Kelias“. V.Bartulis yra pelnęs ir 2005 metų Kauno menininko titulą. Fotomenininkas Romualdas Požerskis apdovanotas už fotografijų albumą „Atminties sodai“, į kurį jis sudėjo trijų dešimtmečių savo geriausius fotografijos darbus. Iš jų ypač pažymėtinas Atlaidų Žemaitijoje ciklas, kurį R.Požerskis fotografavo dvidešimt metų.


Aptarė nuveiktus darbus

Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Kauno apskrities skyriaus suvažiavimas

LKKSS Kauno apskrities skyriaus
pirmininkas Algirdas Markūnas
apdovanoja karį savanorį
Stasį Dovydaitį
Sąjungos ženkleliu

Kaune, Karininkų ramovės iškilmių salėje, į savo suvažiavimą (taip skamba nuostatų punktas) susirinko Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos (LKKSS) Kauno apskrities skyriaus delegatai. Iš devyniasdešimt trijų delegatų į suvažiavimą atvyko septyniasdešimt aštuoni.

Ši karinė, patriotinė organizacija buvo įkurta nepriklausomos Lietuvos laikais, o atkurta Lietuvai atgavus nepriklausomybę. Sąjungos nariai istorinėmis 1991 metų sausio dienomis budėjo, saugojo mūsų valstybės svarbiausius objektus, kai kurie buvo Lietuvos Seimo rūmų viduje, pasiruošę kautis už Tėvynės pasirinktą laisvės kelią.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija