Atnaujintas 2006 vasario 15 d.
Nr.13
(1413)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Pagerbti Kauno menininkų laureatai

Muzikinio teatro solistę
Ritą Preikšaitę pasveikinti
atvyko (iš kairės) brolis,
tėvas ir dėdė vyskupas
Kazimiero Dobkevičiaus nuotrauka

Kauno meno kūrėjų asociacijos sprendimu miesto Rotušėje buvo įteiktos laureatų premijos ir diplomai penkiems geriausiems Kauno menininkams kauniečiams, savo laimėjimais ir darbais žinomiems ne tik Kaune bei Lietuvoje, bet ir užsienyje. Premija ir diplomas įteikti kompozitoriui Vidmantui Bartuliui, beje, 1996 metais jau apdovanotam Nacionaline premija. (2003 metais Lietuvos kompozitoriai paskelbė jį Metų kompozitoriumi.) Šį kartą kompozitorius apdovanotas už Koncertą dviem smuikams ir simfoniniam orkestrui, simfoniją „Sodas“ ir oratoriją „Kelias“. V.Bartulis yra pelnęs ir 2005 metų Kauno menininko titulą. Fotomenininkas Romualdas Požerskis apdovanotas už fotografijų albumą „Atminties sodai“, į kurį jis sudėjo trijų dešimtmečių savo geriausius fotografijos darbus. Iš jų ypač pažymėtinas Atlaidų Žemaitijoje ciklas, kurį R.Požerskis fotografavo dvidešimt metų.

Rašytojas Jurgis Gimberis laureato vardą pelnė už humoreskų rinkinį „Meilė ir kiti fundamentalūs mokslai“. J.Gimberis nuo pat pirmosios knygos lieka ištikimas humoristiniam žanrui ir, pasak jo paties, neketina pasukti iš šio kelio ir ateityje.

Muzikinio teatro solistė Rita Preikšaitė apdovanota už Karmen vaidmenį Ž.Bizė operoje „Karmen“. Šį solistės vaidmenį labai gerai įvertino ne tik žiūrovai, bet ir kritikai bei muzikos specialistai. Jų nuomone, R.Preikšaitė – talentinga dainininkė, ne tik jos sukurta Karmen, bet ir kiti vaidmenys pasižymi nuoširdumu ir tikrais jausmais. Solistė yra sukūrusi per dvidešimt vaidmenų operose, operetėse ir miuzikluose, nuolat koncertuoja muzikiniuose festivaliuose Lietuvoje ir užsienyje.

Atgimimo metais buvęs Lietuvos kultūros fondo Kauno tarybos pirmininkas architektas Algimantas Sprindys daug prisidėjo prie Nepriklausomybės simbolių atstatymo Kauno karo muziejaus sodelyje ir kitur. Šį kartą A.Sprindys apdovanotas už Paminklinės Prisikėlimo bažnyčios atstatymo projektą. Architektas pažymėjo, kad šios bažnyčios projektuotojo ir garsaus prieškario architekto Karolio Reisono, projektavusio ir stačiusio Prisikėlimo bažnyčią kaip tautos šventovę, brėžinių ir kitos medžiagos buvo likę labai nedaug. Architektas A.Sprindys, daugelio specialistų nuomone, labai kūrybiškai ir sumaniai atgaivino ir pritaikė šiuolaikinėms reikmėms Prisikėlimo bažnyčią, kuri jau dabar tapo viena populiariausių ir lankomų Lietuvoje. Pasak A.Sprindžio, Prisikėlimo bažnyčioje darbai dar toli gražu nebaigti ir tam tikslui jis skirsiąs visas jėgas.

P.K.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija