Atnaujintas 2006 vasario 15 d.
Nr.13
(1413)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Aptarė nuveiktus darbus

Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Kauno apskrities skyriaus suvažiavimas

LKKSS Kauno apskrities skyriaus
pirmininkas Algirdas Markūnas
apdovanoja karį savanorį
Stasį Dovydaitį
Sąjungos ženkleliu

Kaune, Karininkų ramovės iškilmių salėje, į savo suvažiavimą (taip skamba nuostatų punktas) susirinko Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos (LKKSS) Kauno apskrities skyriaus delegatai. Iš devyniasdešimt trijų delegatų į suvažiavimą atvyko septyniasdešimt aštuoni.

Ši karinė, patriotinė organizacija buvo įkurta nepriklausomos Lietuvos laikais, o atkurta Lietuvai atgavus nepriklausomybę. Sąjungos nariai istorinėmis 1991 metų sausio dienomis budėjo, saugojo mūsų valstybės svarbiausius objektus, kai kurie buvo Lietuvos Seimo rūmų viduje, pasiruošę kautis už Tėvynės pasirinktą laisvės kelią.

Pranešimą apie nuveiktą dvejų metų kadencijos darbą perskaitė LKKSS Kauno apskrities skyriaus valdybos pirmininkas Algirdas Markūnas. Dalyvauta daugelyje patriotinių renginių. Ypač įspūdingas buvo Kalniškės mūšio 60-ųjų metinių minėjimas. Mūšio metu nedidelė grupė (90 partizanų) kovojo su dviem kadriniais sovietinių smogikų pulkais. Sovietai patyrė lietuviškojo kario kovinę dvasią ir jėgą.

Suvažiavime buvo nagrinėta ir narystės sąjungoje problema – nario mokesčio surinkimas, paramos (finansinės) suteikimas būtiniausiu atveju, informatyvumas ir t.t. Prižiūrėtas ir Kretingoje palaidoto generolo Vytauto Nagevičiaus kapas. Regis, tai turėtų rūpėti ne tik LKKSS Kauno apskrities skyriui...

Pasisakiusieji A.Šukys, V.Baranauskas, J.Rimas ir kiti pateikė dalykiškus pasiūlymus, kaip pagerinti LKKSS Kauno apskrities skyriaus darbą. Veikliausi nariai buvo apdovanoti Padėkos raštais, Sąjungos ženkleliais.

Buvo paskelbti du pareiškimai dėl Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos pirmininko, disidento, Vyčio kryžiaus ordino kavalieriaus, dimisijos kapitono Algirdo Petrusevičiaus suėmimo.

Pirmininko ir jo vadovaujamos valdybos nuveiktas darbas įvertintas teigiamai. Įvykę rinkimai atnaujino valdybos sudėtį, o naujai dvejų metų kadencijai pirmininku vėl išrinktas A.Markūnas.

Kazimieras Dobkevičius

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija