Atnaujintas 2006 vasario 15 d.
Nr.13
(1413)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Septyni dešimtmečiai paaukoti poezijai

Vladas BURAGAS,

Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų
sąjungos (LNRS) valdybos pirmininkas

Vytautas Ivonis

Šiomis dienomis gyvoji lietuvių poezijos legenda Vytautas Ivonis (iki 1946-ųjų – Stasys Krasauskas) švenčia gražų 85 metų jubiliejų. Būsimasis poetas gimė Ežerėnų apskrities Česnaviškio dvaro (dab. Zarasų r.) kumečių šeimoje. Vaikystė ir jaunystės metai skendėjo varguose bei nepritekliuose. Baigęs Baibių pradžios mokyklos keturis skyrius, vėliau eksternu – gimnaziją, jaunuolis atkakliai siekė studijuoti Vytauto Didžiojo universitete. Tačiau tik daug vėliau neakivaizdžiai baigė Maskvos žemės ūkio ekonomikos institutą ir įgijo ekonomisto specialybę bei diplomą.


Vežė ešelonais, grįžtame po vieną...

Pavasarį paukščiai į Tėviškę grįžta,
O mes ar sugrįšim kada...

                                       Vytautas Cinauskas

Ši skarota pušis Sibire Onutei
primindavo Lietuvą,
kurios labai ilgėjosi

XX amžiuje Lietuva dukart skelbė atkurianti neprikalusomybę: 1918 m. vasario 16-ąją ir 1990 m. kovo 11-ąją. Tarp šių dviejų garbingų datų lietuviai patyrė daug kančių, skausmo ir nelaimių. Daugiausia – nuo grėsmės iš Rytų. Rusijoje žmonės buvo tremiami nuo seno, ne tik savi, bet ir užimtų kraštų gyventojai. Iš Lietuvos daug žmonių buvo ištremta per 1655 metų karą su Moskovija (Rusija). Caro laikais, po didžiojo 1863 metų sukilimo, iš Lietuvos išvežta apie 2400 žmonių, o per 40 lietuviškos spaudos draudimo metų į Sibirą ištremta daugiau nei tūkstantis knygnešių. Sovietiniai okupantai 1941- 1953 metais į Sibirą išvežė apie 130 tūkstančių Lietuvos gyventojų.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija