Atnaujintas 2006 vasario 15 d.
Nr.13
(1413)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Partijos auksas

Tai gera knyga, parašyta rusų autoriaus Igorio Buničiaus, ir išversta į lietuvių kalbą. Lietuviškai ji buvo išleista 1992 metais, bet dabar jos nerandu jokiame knygyne. O bibliotekose atsakoma: „Išduota skaityti“. Gal tą knygą išpirko partiečiai, kad žmonės nežinotų apie partijos „auksakalius“ ir jų pakalikus bei jų liūdnus likimus, įvairias machinacijas?

Kai Lietuvos Prezidentas ir kiti žmonės pasigenda pilietinės visuomenės brandumo, tai – mano galva – visuomenei išgydyti ir „auksakaliams“ „apsišviesti“ nėra geresnio vaisto, kaip labai dideliu tiražu išleisti knygą „Partijos auksas“. Ją turi perskaityti ne tik Prezidentas, patriotai, „runkeliai“, „beretės“, tikri ir vadinami politologai, „plytiniai“ filosofai, buvę partijos ideologai Juršėnas, Kirkilas ir pan., o ypač Brazauskas. Kiek sušaudyta, pakarta ar pasikorė, nupjaustyta galvų… vis dėl to aukso, kad neliktų konkurentų, liudininkų. Anot V.Mykolaičio-Putino, „teisiuosius teisė žmogžudžiai“. O kokie dabar teisėjai, prokurorai, seimūnai: įstatymai leidžiami dviprasmiški, kad pro jų skyles išteisintų kaltuosius, prokurorai vilkina bylas iki senaties… korupcija, nomenklatūrininkų savivalė, nes dabartinėje Lietuvos Konstitucijoje nėra įrašyta, kad: „Einančio savo pareigas valdininko nuskriaustas pilietis turi teisę įstatyme nurodyta tvarka traukti jį teisman be jo vyresnybės leidimo ar sutikimo ir ieškoti nuostolių atlyginimo“ (1922 LK, str. 18; 1928 LK, str. 20). Nėra tiksliai fiksuotos tarnybos kategorijos su nurodytais atlyginimais, nėra progresyvinių mokesčių ir net viršininkas savo tarnautojui gali kelti atlyginimą savo nuožiūra…

Rusams okupavus Lietuvą visa spauda, didžiausi plakatai stotyse, paštuose, gatvėse skelbė: „Nešvariu būdu įgytas turtas neišeina į gera“. Taigi visi turtuoliai ir net sąžiningi ūkininkėliai buvo ištremti į Sibirą, kad jų vietas ir būstus užimtų okupantai bei jų kolaborantai. O vykstant karui Stalinas raudonajai armijai įsakė plėšti, prievartauti, žudyti… Katynė, Pravieniškės, Prūsija ir t.t. Viską dengė paslaptys, išsigynimai.

Bet slapčiausios sutartys, žudikai išaiškėja. Išaiškės ir tie, kurie Lietuvą dabar apvagia, kas dirba svetimiems, kas ir kaip prichvatizavo Lietuvos turtą… nešvariu būdu įgytas turtas neišeis į gera…

Knygą „Partijos auksas“ perskaitęs gal ne vienas pagalvos, įsisąmonins, iš kur atsirado milijonieriai seimūnai, oligarchai, „runkeliai“…

Kad knyga „Partijos auksas“ nebūtų išimama iš apyvartos (konfiskuojant, išperkant partijos pinigais ir pan.), ji turėtų būti pigiai platinama naujų knygnešių po visą Lietuvą ir išeiviams, ieškantiems darbo svetimuose kraštuose.

Juozas GIEDRAITIS

Niujorkas, JAV

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija