Atnaujintas 2006 vasario 15 d.
Nr.13
(1413)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Tikrai provokacija, ir ar jos reikia Lietuvoje

Londone gyvenantis buvęs aukštas KGB karininkas Aleksandras Litvinenka paskelbė įdomių žinių, iš kur eina taip sėkmingai sukelta sumaištis dėl pranašo Mahometo karikatūrų. Nėra abejonės, kad įvairių šalių musulmonų užgavimas ir nuteikimas prieš Daniją bei kitas NATO valstybes labiausiai džiugina Osamą bin Ladeną. Tačiau gal ne vien jį.

Tiesiogiai atsakingas už akcijos pradžią yra karikatūras išspausdinusio Danijos laikraštuko „Jyllands-Posten“ kultūros skyriaus vadovas Flemingas Rozė, prieš keletą metų dirbęs Maskvoje. Išplėtimas į tarptautines erdves – jau tiktai technikos dalykas, be to, parenkant laiką. Pavyzdžiui, akcija skubiai atvežti į Siriją šimtus Danijos vėliavų, kurių anksčiau niekam nereikėjo, o dabar yra ką deginti. Tos pačios karikatūros Egipte prieš keletą mėnesių neužkliuvo, tačiau kai labai paaštrėjo padėtis aplink Iraną, Siriją, Palestiną, verta nukreipti dėmesį.

Įdomi ir maža atsitiktinė detalė, kurią pateikė A.Litvinenka: žurnalisto F.Rozės žmona, susirasta Rusijoje, esanti KGB generolo duktė.

Taip klausimas, kurį iškėliau vasario 6 dieną „Bernardinuose“ – kvailybė ar provokacija? - gali susilaukti paaiškinančio atsakymo. Jei A.Litvinenkos informacija bus patvirtinta, tąsyk publikacija, ko gero, nebuvo danų laikraštuko ar bent jo kultūros skyriaus vedėjo, KGB generolo žento, kvailybė. Kuo vadovavosi kiti perspausdintojai Vakaruose, juokais užtraukę nelaimių taip pat savo šalių piliečiams, gal paaiškės vėliau. O „Respublika“, žinoma, ne kvailių rankose, ji nėra neišmananti, ką daro. Kaip ir tada, kai išspausdino grynai nacistinio tipo provokuojantį piešinį.

Gaila būtų, jeigu Lietuvoje gyvenantys musulmonai pamanytų, kad juos per „Respubliką“ įžeidė Lietuva. Pirminį adresą antai nurodė A.Litvinenka, o Lietuvos katalikų vardu iš karto atsakė arkivyskupas S.Tamkevičius. Manau, kad tai ir visos blaivios pilietinės visuomenės atsakymas.

Vytautas Landsbergis,
Europos Parlamento narys

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija