Atnaujintas 2006 vasario 15 d.
Nr.13
(1413)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Suklydo ar pamelavo?

Viešas kreipimasis į atsakingas institucijas

Suvokdami ir deklaruodami susiklosčiusios situacijos ydingumą, norime atkreipti dėmesį į pastaruoju metu visuomenėje ryškėjančias negatyvias tendencijas. Sovietinėse struktūrose dirbę žmonės įgauna vis didesnę įtaką dabartinės valdžios institucijose.

Pavyzdžiui, Kauno miesto Socialdemokratų partijos skyriaus pirmininkas Gintautas Labanauskas yra Vidaus vandens kelių direkcijos generalinis direktorius. Jis yra baigęs sovietų karo aviacijos mokyklą ir iki 1992 metų dirbo okupacinėje kariuomenėje. Tačiau savo kandidato į Seimo narius anketoje, pateiktoje VRK, nurodo, kad yra dirbęs tik iki 1991 metų.

Stabili demokratinė visuomenė yra visų patriotiškai nusiteikusių Lietuvos žmonių siekinys, tačiau tuo netrunka pasinaudoti „profesionalūs nomenklatūrininkai“.

Atsižvelgdami į minėtų tikslų svarbą mūsų valstybei, prašome atsakingas institucijas nuodugniai ištirti minėtą atvejį ir atsakyti į šiuos visuomenėje kylančius klausimus:

1. Ar G.Labanauskas, pildydamas VRK anketą, suklydo, ar už to slypi faktai, susiję su veikla, nukreipta prieš Lietuvos Respubliką? (Stažuotės GRU mokyklose, specialūs kursai ir t. t.)

2. Ar minėtas asmuo tiesiogiai ar netiesiogiai neprisidėjo prie 1990 metų represijų prieš Tbilisio ir Baku gyventojus? Taip pat kyla klausimas, ar tarnaudamas sovietiniuose aviacijos daliniuose G.Labanauskas nedalyvavo Pskovo divizijos permetime į Lietuvą 1991 m. sausio 13 d.?

3. Kokia buvo šio asmens veikla per 1991 metų rugpjūčio pučą?

Zigmas Kazlauskas,
Lietuvos Sąjūdžio
Kauno skyriaus pirmininkas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija