Atnaujintas 2006 vasario 17 d.
Nr.14
(1414)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Giedu ir dainuoju Dievui ir Tėvynei

Tarp vaikų (iš kairės): Vilkaviškio
vyskupijos „Caritas“ direktorius
kun. Arvydas Liepa, pavaduotoja
Emilija Montvilienė ir Punsko
Kovo 11-osios lietuvių gimnazijos
mokytoja Danutė Šlaužienė
dėkoja už kvietimą

Marijampolės pradinės mokyklos
„Smalsutis“ vaikų choras
(vadovė Agnė Šurmaitytė)

Keletas Šv. arkangelo Mykolo
bažnyčios (Mažosios Bazilikos)
jaunimo choro giesmininkų
(vadovė sesuo Daiva Staskevičiūtė)

Nepaisant žiemos šalčio ir ledo, sausio 28 dieną jau dvyliktą kartą suvažiavo vaikai ir jaunimas į tradicinę Vilkaviškio vyskupijos „Caritas“ ir Marijampolės moksleivių kūrybos centro studijos „Vyturėlis“ organizuojamą šventę „Giedu ir dainuoju Dievui ir Tėvynei“. Tai darželių, mokyklų, Kūrybos centro, bažnytinių vaikų ir jaunimo chorų šventė, kuri vyksta kasmet sausio mėnesį Marijampolės kultūros centro rūmuose.

Salės scenos fone – žaliuojantis gyvybės medis su čiulbančiais vyturėliais ant šakų. Tarsi vyturėliai pavasarį suskrido čia dainorėliai, lydimi chorų vadovų ir tėvelių. Šventėje dalyvavo dvylika chorų ir du šokių kolektyvai: Marijampolės moksleivių kūrybos centro choro studijos „Vyturėlis“ jaunučių choras (vad. Bronislava Barauskienė ir Daiva Naktinskienė), jaunių ir merginų choras (vad. Albinas Naktinskas), Sangrūdos šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės parapijos vaikų choras (vad. Ausma Sakalauskaitė), Marijampolės mokyklos-darželio „Žiburėlis“ vokalinis ansamblis „Žiburiukai“ (vad. Aldona Bekerienė), Prienų pradinės mokyklos „Nemunas“ vokalinis ansamblis (vad. Zina Suchorukovienė), Marijampolės Mokolų mokyklos-darželio jaunučių choras (vad. Rasa Burinskienė), Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos jaunių chorai (vad. Audronė Stočkuvienė ir Audronė Jusaitytė), Šv. arkangelo Mykolo (Mažosios Bazilikos) bažnyčios jaunių choras (vad. s. Daiva Staskevičiūtė), Marijampolės mokyklos-darželio „Želmenėliai“ jaunučių choras (vad. Eglė Tiškienė), pradinės mokyklos „Smalsutis“ vaikų choras (vad. Agnė Šurmaitytė) ir svečiai iš Lenkijos – Punsko Kovo 11-osios lietuvių gimnazijos mišrus choras, net 50 dalyvių (vad. Jonas Vytautas Pavilionis). Tarp jų buvo du šokių kolektyvai „Jovarėlis“ ir „Arabeskas“ iš Marijampolės muzikos mokyklos (vad. Daina Misiukevičienė).

Visus šventės dalyvius ir organizatorius pasveikino Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila. Ganytojas sakė, kad ši chorų šventė lavina vaikų kūrybiškumą, talentų atsiskleidimą, ugdo meilę Dievui ir Tėvynei, turtina dvasinį žmogaus pasaulį.

Marijampolės savivaldybės Socialinių reikalų departamento direktorė Daiva Pankauskienė pasveikino šios šventės organizatorę „Caritas“ direktoriaus pavaduotoją Emiliją Montvilienę, perdavė visiems Seimo nario Algio Rimo, savivaldybės mero Vidmanto Brazio, administracijos direktoriaus Vido Pielikio sveikinimus.

Į sceną ėjo mažų darželinukų ir jaunių chorai, vedini chorų vadovų, skambėjo giesmės apie Kalėdas, Kūdikėlį Jėzų, žvaigždes, apie Lietuvą tėvynę, jos grožį, saulelę ir kitos. Chorų repertuaro programą sudarė dvi temos: giesmė Dievui ir daina Tėvynei. Tačiau nei giesmės, nei dainos nesikartojo, visi kolektyvai skyrėsi savo repertuaru, atlikimo stiliumi.

Labai įspūdingai nuskambėjo Punsko Kovo 11-osios lietuvių gimnazijos mišraus choro dainos „Baltas paukštis“ (muz. ir ž.V.Kernagio) ir „Po tėviškės beržais“ (muz. A.Motuzos, ž. E.Drėgvos), diriguojant J.V.Pavilioniui (koncertmeisteris Dainius Pavilionis). Klausytojai svečius sutiko labai audringais plojimais. Beje, jų mokytoja Danutė Šlaužienė, dėkodama už kvietimą, sakė, kad jie Lietuvoje su šiuo choru vieši pirmą kartą.

Šventinę programą labai pagyvino Marijampolės muzikos mokyklos šokių kolektyvų „Jovarėlis“ ir „Arabeskas“ atlikti šokiai „Klasikinis valsas“ ir „Jaunystės vėjas“. Jungtinis kolektyvų choras baigė šventę Franco Griuberio giesme „Tyli naktis“.

Vilkaviškio vyskupijos „Caritas“ direktorius kun. Arvydas Liepa sveikino visus atlikėjus, chorų vadovus ir organizatorius, dėkojo už tą patirtą džiaugsmą ir šviesą, kurią išsinešame savo širdyse. „Caritas“ direktoriaus pavaduotoja E.Montvilienė visiems dalyviams įteikė Padėkos raštus. Ypač dėkojo Giedriui Sinkevičiui ir Albinui Naktinskui už šventės organizacinį darbą, taip pat visiems rėmėjams.

Marijampolės švietimo skyriaus vyr. specialistė Angelė Mikutienė akcentavo, kad tokios šventės sudaro sąlygas vaikams ir jaunimui pažinti kultūros sąsajas su religija.

Šventę vedė Odeta Pučinskienė. Teišlieka šios šventės džiaugsmas visus metus!

Janina JASIULAITIENĖ
Marijampolė

Arvydo KLUONIAUS nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija