Atnaujintas 2006 vasario 17 d.
Nr.14
(1414)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Vilkaviškio vyskupijoje

Lazdijų dekanate

Kun. Juozo Zdebskio žūties minėjimas

Minėjimo dalyviai prie
kun. Juozo Zdebskio kapo

Rudamina. Vasario 5 dieną čia buvo paminėta dvidešimties metų nuo kun. Juozo Zdebskio (1929–1986) žūties sukaktis. Nepaisant šalto oro, susirinko gausus tikinčiųjų būrys ne tik iš Dzūkijos, bet ir Vilniaus, Kauno, Šiaulių, kitų Lietuvos vietovių. Jie pagerbė gilius pėdsakus žmonių širdyse palikusio uolaus dvasininko – Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komiteto steigėjo ir nario atminimą. Kalintas už vaikų katechizavimą, nuolat sovietinės valdžios persekiotas, kun. J.Zdebskis savo gyvenimu dar kartą parodė, kad „Dievo žodis nesurakinamas“ (2 Tim 2, 9), kaip tvirtino apaštalas Paulius. 2000-ųjų krikščionybės metų proga įtrauktas į Katalikų Bažnyčios XX amžiaus tikėjimo liudytojų sąrašą, jis yra gyvas padrąsinimas kunigams ir visiems tikintiesiems su didžiu kantrumu, ištikimai atlikti savo tarnystę, uoliai liudyti Evangeliją tiek palankiu, tiek ir nepalankiu laiku (plg. 2 Tim 4, 2. 5).


Telšių vyskupijoje

Plungės dekanate

Pašaukti aukoti ir aukotis

Žemaičių Kalvarija. Vasario 2 dieną Švč.M.Marijos Apsilankymo Bazilikoje vyko ne tik Kristaus paaukojimo šventykloje liturginė iškilmė, bet ir kiekvieną mėnesį švenčiami Švč. M. Marijos Apsilankymo atlaidai. Ši atlaidų diena buvo skirta Mažeikių dekanato tikintiesiems. Kasmet vasario 2-ąją į Žemaičių Kalvarijos šventovę iš visos vyskupijos suvažiuoja seserys vienuolės ir broliai vienuoliai iš Telšių vyskupijoje įsikūrusių vienuolynų ir vienuolinių namų. Šiemet į iškilmes Žemaičių Kalvarijoje atvyko Eucharistinio Jėzaus seserys, taip pat seserys iš Švč. Širdies Pranciškonių Misionierių, Skaisčiausios Mergelės Marijos Širdies dukterų, Švč. M. Marijos, Nepaliaujamos Pagalbos, šv. Pranciškaus seserų, Švč. Nekaltosios Mergelės Marijos seserų tarnaičių, Motinos Teresės kongregacijų.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija