Atnaujintas 2006 vasario 17 d.
Nr.14
(1414)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Vasaris ir mes

Vasaris ir kovas – mūsų valstybės  pavasario, atgimimo, laikas: iš nebūties, iš sudėtingiausių istorinių grėsmių Lietuva XX amžiuje dukart sugrįžta į viešumą kaip savarankiška ir nepriklausoma, kaip ori ir visavertė Europos šalis. Pakyla iš okupacinių režimų priespaudos, įveikia savo vergiškumą ir nuolankumą, įgyvendindama šventą  kiekvienos tautos valstybingumo teisę,  taip užtikrindama ateities kartoms ne tik savarankišką gyvenimą, bet ir perduodama atsakomybę už valstybingumo raidą.

Vasario 16-oji – mūsų Valstybės diena. Ji svarbi ir reikšminga, likimiška kiekvienam piliečiui, patvirtinanti, kad laisvė yra pamatinė, būtinoji ir tautos, ir žmogaus vertybė, atverianti visiems viltingos ateities perspektyvą save realizuoti savo žemėje.

Mes visi esame savotiškas gyvasis istorijos tiltas, jungiantis praeitį ir dabartį, tiesiantys ateities kelią. Turbūt jaučiame, kaip mūsų mintyse, žodžiuose ir kraujyje pulsuoja  herojiškoji kovų už Lietuvos laisvę dvasia, gyva pasipriešinimo okupantams atmintis – mes esame remiami visų, išėjusių ir kritusių, nukankintų ir paniekintų.

Mes nesame tik patys sau. Mes tampame savo valstybės kūnu ir krauju, išgyvendami nesibaigiančias sąsajas ir akistatas su praeitimi, nuolat kartodami istorijos pamokas, nuolat ir šiandien jausdami, kad pasaulio tvarka ir sugyvenimas jame be galo trapus, lengvai pažeidžiamas, destrukcijos proveržiui gali pakakti nepagarbios karikatūros kitos kultūros atžvilgiu. XXI amžius išbando tautų ir valstybių sugebėjimą sugyventi globaliame pasaulyje, „nedideliame kaime“. Laisvė įsakmiai įpareigoja gerbti kitus ir kitokius, pripažinti ir mažo teisę būti.

Šiandien mes kuriame savo valstybės ateitį, iriamės į kitą laiko tėkmės krantą, į ateitį. Šiandien mes privalome būti atsakingi, privalome tesėti pareigą savo laisvei, t.y. savo valstybei, kad nenutiltume istorijos upėje kaip nežinomi ir nereikšmingi.

Vasaris primena mums mūsų pareigas, Vasaris įpareigoja gyventi švariai, Vasaryje sužydi mūsų kilnioji laisvės dvasia.

 Valentinas STUNDYS,
Lietuvos krikščionių demokratų pirmininkas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija