Atnaujintas 2006 vasario 17 d.
Nr.14
(1414)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Padėkime įveikti negalę

Pasaulinę ligonių dieną 1992 metais įsteigė popiežius Jonas Paulius II, norėdamas atkreipti atitinkamų institucijų ir visuomenės dėmesį į būtinybę pagerinti ligonių priežiūrą, padėti patiems ligoniams žmogiškai ir krikščioniškai suvokti kančios prasmę, priminti ne tik medicinos darbuotojų moralinių ir dvasinių savybių reikšmę, bet ir dvasininkų reikšmę gydant ar slaugant ligonius.


Kuklumas – ne yda

Kartą teko susitikti nepažįstamą generolą ir pasidalyti su juo keliomis mintimis. Mane stebino šio aukšto kariuomenės pareigūno paprastumas ir kuklumas. Jis su manim kalbėjosi kaip lygus su lygiu, nors aš jam neprilygau nei socialine padėtimi, nei išsimokslinimu. Jis buvo toks paprastas ir nuoširdus, tartum būtume buvę artimi bičiuliai ar net giminės. Neilgai trukus teko susitikti ir su pasipūtėliu seržantu. Jei ne nuoširdus generolo paprastumas ir kuklumas, gal nebūtų taip stipriai išryškėjęs to seržanto perdėtas išdidumas.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija