Atnaujintas 2006 vasario 17 d.
Nr.14
(1414)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Mahometo karikatūros – kvailybė ar provokacija?

Pasaulis ant pavojingos ribos. Jam tenka atsakyti: ar analitikų prognozuotas „civilizacijų karas“ tarp krikščionių ir musulmonų yra tik pasimėgavimas žodžiais, ar išties baisiausia grėsmė net abiejų egzistavimui?

Jonas Paulius II įkūnijo tolerancijos, meilės ir susipratimo viltį: didžiosios monoteistinės religijos pripažįsta aukštesnę galią Tėvo ir jo vaikų įvaizdžiu; tai vienija visus tikinčiuosius kaip egzistencijos brolius. Sutarti galima ir būtina.

„Al Qaedos“ arba Irano lyderiai įkūnija neapykantos kvaitulį, valią naikinti. Džiūgavimas, kad krinta degantys dangoraižiai su tūkstančiais žmonių, buvo iškalbingesnis už bet kuriuos pareiškimus. Irano prezidentas berods neapsiverktų virš Izraelio valstybės susprogus branduolinei bombai. Kai dabar liepsnoja danų atstovybės, tai nė „strateginis partneris“ Maskvoje nesišluosto akių raudona nosine.

O kodėl vis dėlto liepsnoja tos atstovybės? Todėl, kad danų karalystėje atsirado mąstytojų, Horacijau, kurie tokioje trapioje tarptautinėje naujo pobūdžio neva „civilizacijų“ karo arba jo išvakarių situacijoje nutarė kvailai įžeisti visus musulmonus.

Aišku, tai mąstytojai atitinkama kūno vieta. O gal sąmoningi provokatoriai, kuriems pavyko. Bet, pasirodo, jie turi šalininkų, perimančių iniciatyvą ir teoriškai dėstančių apie tikinčiųjų įžeidinėjimo laisvę. Tokia laisvė klestėjo laisviausioje viso pasaulio darbo žmonių valstybėje, tik pasijuokti iš pakelės kryžių naikintojų tada nebūtų buvę leista.

Kas kita būdavo išrikiuoti vidury plento, prieš sumetant į griovį, iš griaunamų koplytėlių išplėštus šventuosius. Tai atrodė juokinga, triumfavo išraiškos laisvė.

Bet iš musulmonų sovietijoje nebuvo specialiai tyčiojamasi. Jie pasaugoti būsimiems globaliniams žygiams prieš blogąją Europos dalį ir Kartaginą – JAV. Apie tai liudytų anuometinių KGB-Stasi struktūrų žinoma finansinė ir instruktyvi parama Europoje besikuriančioms radikaliųjų musulmonų ekstremistinėms organizacijoms. Nūnai, draugai, atėjo pjūties metas.

Vytautas Landsbergis

2006-02-07

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija